Sökning: "Malin Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Malin Hansen.

 1. 1. ”Hatar gamlingar färg och att sitta skönt eller vad är problemet?” En kvalitativ studie av ungdomars uppfattning om folkbibliotek.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Malin Ringmann; [2013]
  Nyckelord :biblioteksfunktioner; ungdomar; folkbibliotek; biblioteksanvändning; uppfattning; ungdomsverksamhet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study 15 and 16-year-olds’ perception of libraries. Despite the fact that the youth is seen as a prioritized group when it comes to library work, the focus is often drawn to the children, and there is a risk that teens and their needs are set aside. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av bemötandet i vården hos individer med självskadebeteende : Människan bakom ärren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Hansen; Anna Wikström Nilsson; [2013]
  Nyckelord :attityd; bemötande; förståelse; möte; självskadebeteende; upplevelse;

  Sammanfattning : Självdestruktivitet är ett växande hälsoproblemvärlden över och har under de senaste åren blivit ett omdiskuterat ämne isamhällsdebatten. Beteendet kan definieras som en handling där individen utförsjälvtillfogad kroppsskada utan avsikt att ta sitt liv och är en strategi föratt överleva. LÄS MER

 3. 3. Det öppna vardagsrummet : Folkbiblioteket som mötesplats i den svenska dagspressen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Malin Iburg; [2012]
  Nyckelord :socialt center; mötesplats; folkbibliotek; innehållsanalys; svensk dagspress;

  Sammanfattning : The purpose of my essay is to study the current debate on public library as a meeting place in the Swedish daily press. I have examined how the meeting function is used and how it is perceived and what it might mean to the public library. Through a selection process, I chose 18 relevant newspaper articles from the year 2006 to 2012. LÄS MER

 4. 4. Empati, samspel och kommunikation : vikten av pedagogers förhållningssätt vid konflikthantering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Jeanette Hansén; Malin Soergel; [2012]
  Nyckelord :empati; förhållningssätt; kommunikation; relation; samspel; konflikthantering;

  Sammanfattning : BakgrundFörskolan ska erbjuda barnen en arena där de kan utveckla sina förmågor att samspela, kommunicera och relatera till andra och därmed tränas i att hantera sina konflikter. Pedagogerna har ett stort ansvar för att dessa förmågor utvecklas i en positiv riktning, både som förebilder och som handledare i barnens sociala utveckling. LÄS MER

 5. 5. Biblioteket som integrerande resurs i samhället. En exemplifiering med målgruppen romer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Malin Carlsson; [2011]
  Nyckelord :integration; romer; dorte skot-hansen; bibliotek; marianne andersson; bibliotekets fyra funktioner; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : This essay is about how the library can make a difference inintegrating the minority Roma people into the Swedish society.Roma people have been subjected to persecution anddiscrimination for a long time. LÄS MER