Sökning: "Malin Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Malin Hansson.

 1. 1. "Just i vårt yrke är det lättare att blunda om klienter är otrevliga... man förväntar sig det till en viss del" En kvantitativ studie om socialarbetares upplevelse av klienters otrevliga bemötande och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nicolette Dahl Jeandel; Malin Hansson; [2023]
  Nyckelord :Social workers health; Wellbeing; Client Violence; Client behaviour; Social Sciences;

  Sammanfattning : The past couple of decades have seen an increase in threats and violence from clients toward social workers. One of the most important parts of social work is the workers' meetings and interactions with the clients to ensure that the client can get access to the help and resources that they need. LÄS MER

 2. 2. Härdens Bruk Och Olika Betydelser : En undersökning av härdar och kokgropar frånyngre bronsålder och äldre järnålder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Malin Hansson; [2022]
  Nyckelord :Hearths; Cooking pits; Bronze Age; Culture; Ritual; Ceremony;

  Sammanfattning : Hearths and cooking pits are common remains from the Bronze Age. It is a trace of human activity possibly over a short or sometimes a longer period of time. Settlement, cooking and crafts are what we associate them with, but these remains have an underestimated potential to tell us more about the people who used them. LÄS MER

 3. 3. Inkluderande arbetssätt i förskolan : En studie om förskollärares kunskap och syn på möjligheter till inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Patricia Szulc; Malin Hansson; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; förskola; inkludering; särskilt stöd; barn i behov av särskilt stöd; samverkan; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förskolan ska arbeta inkluderande och stöttande för att alla barns rättigheter ska uppmärksammas. Varje individ har rätt till att utvecklas och bli inkluderade i barngruppen efter sina egna förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Ordförståelseinlärning vid instruktionstillfällen : En litteraturstudie kring hur läraren kan använda instruktionstillfällen för att utveckla elevernas ordförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Hansson; Olivia Kullenberg; Malin Linnér; [2022]
  Nyckelord :Muntlig instruktion; ordförståelse; klassrum; lärare; elev; kommunikation; strategi och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad forskning säger ommöjligheten att ta tillvara på muntliga instruktionstillfällen för att förbättraelevernas ordförståelse. Frågeställningen som litteraturstudien utgick ifrånvar “på vilka sätt kan läraren arbeta vid muntliga instruktionstillfällen för attutveckla elevernas ordförståelse?”. LÄS MER

 5. 5. Biologisk mångfald i städer - kan den främjas vid hyresrätter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Fredrika Klang Schönborg; Malin Hansson; [2022]
  Nyckelord :attityder; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; hyresrätter; urban ekologi; urbana städer;

  Sammanfattning : Biodiversity is declining at an alarming rate, and climate change and urbanization affect species and species' habitats. Rental properties (multi-family houses) are a common form of housing in cities. LÄS MER