Sökning: "Malin Henningsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Malin Henningsson.

 1. 1. Språkutvecklande arbetssätt i NO: lärares kompetens, inställning och undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Henningsson; [2019]
  Nyckelord :språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Med en förändrad och mer mångkulturell befolkning möter skolan idag stora utmaningar för att varje elev ska utvecklas och nå målen (Cummins, 2016; Skolverket, 2019). Det räcker inte att språklärarna fokuserar på elevernas språkutveckling; lärare i alla ämnen ska idag arbeta språkutvecklande, då språket är det viktigaste redskapet vi har för att ta till oss ny kunskap (Gibbons, 2006). LÄS MER

 2. 2. Miljöstraffrättens förverkligande av en hållbar utveckling - en rättsvetenskaplig utredning av miljöstraffrättens konstruktion och dess möjligheter att effektivt förverkliga miljömålet hållbar utveckling genom kriminalisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2017]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; miljöbrott; hållbar utveckling; effektivitet; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudmålet med miljöbalken är att uppnå en hållbar utveckling. Detta stadgas i balkens portalparagraf och begreppet anses innehålla tre pelare som måste balanseras och tas hänsyn till: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Lämplighetsprövning vid adoption : barnets bästa i Sverige samt Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Surrogatmoderskap - En kritisk analys rörande en eventuell legalisering med särskild inriktning på surrogatmoderns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogate motherhood; surrogacy; assisterad befruktning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever since the middle of the 1980s when artificial insemination was given attention surrogacy have been much-disputed in Sweden, but so far surrogacy is not legal in the country. However in June 2015 a government investigation will be published which will convey whether or not surrogacy should be legalised and if so how the arrangement should be regulated. LÄS MER

 5. 5. Att möta högpresterande elever i matematiken : en studie om hur lärare arbetar med konkretisering och individualisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christina Henningsson; Malin Ahlström; [2014]
  Nyckelord :matematikpedagogik; grundskola; lärare; intervju; högpresterande elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med elever som presterar på en högre nivå än vad övriga elever i klassen gör kan vara utmanade arbete för lärare. Det ingår i lärarens uppdrag att stimulera och motivera alla elever i sin kunskapsutveckling, därför ville vi undersöka hur lärare stimulerar och individualisera för dessa elever. LÄS MER