Sökning: "Malin Henningsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Malin Henningsson.

 1. 1. Spaced Learning -En alternativ inlärningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Henningsson; Malin Olofsson; [2020]
  Nyckelord :inlärning; korttidsminne; långtidsminne; Spaced learning; hjärnforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i NO: lärares kompetens, inställning och undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Henningsson; [2019]
  Nyckelord :språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Med en förändrad och mer mångkulturell befolkning möter skolan idag stora utmaningar för att varje elev ska utvecklas och nå målen (Cummins, 2016; Skolverket, 2019). Det räcker inte att språklärarna fokuserar på elevernas språkutveckling; lärare i alla ämnen ska idag arbeta språkutvecklande, då språket är det viktigaste redskapet vi har för att ta till oss ny kunskap (Gibbons, 2006). LÄS MER

 3. 3. Att undervisa om programmering med hjälp av Scratch och Alice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Henningsson; [2018]
  Nyckelord :motivation; nöje; programmering; programmeringskoncept; visuell programmering;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven med syftet att undersöka huruvida de visuella programmeringsverktygen Scratch och Alice kan användas för att undervisa elever om programmering utifrån en vetenskaplig grund. Översikten utgår ifrån frågor om vilken effekt programmen har på elevers kunskaper om programmeringskoncept, hur kunskapsutvecklingen ser ut i jämförelse med när textbaserad programmering används, samt vilken effekt programmen har på elevers upplevelse av programmering, med avseende på motivation och nöje. LÄS MER

 4. 4. Miljöstraffrättens förverkligande av en hållbar utveckling - en rättsvetenskaplig utredning av miljöstraffrättens konstruktion och dess möjligheter att effektivt förverkliga miljömålet hållbar utveckling genom kriminalisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2017]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; miljöbrott; hållbar utveckling; effektivitet; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudmålet med miljöbalken är att uppnå en hållbar utveckling. Detta stadgas i balkens portalparagraf och begreppet anses innehålla tre pelare som måste balanseras och tas hänsyn till: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Lämplighetsprövning vid adoption : barnets bästa i Sverige samt Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER