Sökning: "Malin Hillblom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Hillblom.

 1. 1. Factors affecting older Ugandan women’s self-perceived health – A qualitative study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hillblom Malin; [2016]
  Nyckelord :health; older; women; Uganda; hälsa; äldre; kvinnor; Uganda;

  Sammanfattning : Bakgrund Äldre personer i Uganda lider av dålig hälsa på grund av åldersdiskriminering och de upplever en bristfällig tillgång till hälso- och sjukvård. Även kvinnor utgör en grupp som har sämre tillgång till sjukvård på grund av könsdiskriminering vilket påverkar deras hälsa negativt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors symtom och upplevelser vid och efter en hjärtinfarkt - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Hillblom; Jenny Karlsson; [2014]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors symtom och upplevelser vid och efter en hjärtinfarkt hos kvinnor. Design : Studien har utförts som en beskrivande litteraturstudie. Metod : Elva vetenskapliga artiklar av kvalitativ karaktär har granskats och analyserats för att svara på studiens syfte. LÄS MER