Sökning: "Malin Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Malin Holmberg.

 1. 1. Normvärden för vuxna och ungdomar samt utvärdering av NOT - Nordiskt Orofacialt Test

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Holmberg; Daria Hasselberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :orofacial funktion; NOT; normvärden; ungdomar; vuxna; orofacial function; NOT; normative data; adolescents; adults;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to provide normative data for NOT (the Nordic Orofacial Test). NOT is an extensive test and gives a thorough assessment of the orofacial functions. Two age groups with 20 participants each were examined, one with adults (ages 20-39) and one with adolescents (ages 11-14). LÄS MER

 2. 2. Optimering av schemaläggning utifrån Leans principer : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Malin Holmberg; Victoria Karlsson Sokolov; [2021]
  Nyckelord :cornerstone model; lean; utilization rate; process; process mapping; scheduling; hörnstensmodellen; lean; nyttjandegrad; process; processkartläggning; schemaläggning;

  Sammanfattning : The profession of naprapathy came to Sweden in 1970 and has been a certified profession in Swedish health care since 2007. Given that naprapathy is relatively new in Swedish healthcare and is mainly conducted by private actors, it is of great interest to investigate what is considered an effective clinic, "more Lean", linked to the time optimization of a naprapath and more specifically the scheduling. LÄS MER

 3. 3. Redogörelse för under vilka förutsättningar delägare iCFC-bolag kan undantas från beskattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Malin Gatby; Estelle Holmberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med anledning av att delägare tenderar att placera bolag i lågskatteländer för att undgå eller minska sin skattebörda, har så kallade CFC-regler införts i den svenska lagstiftningen. Dessa regler återfinns i kapitel 39a i Inkomstskattelagen och syftar till att förhindra eller försvåra skatteplanering med lågbeskattade utländska juridiska personer. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lotta Eklund; Malin Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Arbetsmiljö; Erfarenheter; Patientsäkerhet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det ställs höga krav på de sjuksköterskor som arbetar på enakutmottagning både kunskapsmässigt och gällande att ta beslut och för en akutskadad eller sjuk person kan det vara livsavgörande att få tillgång till rätt vård itid. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är att bedriva säker vård. LÄS MER

 5. 5. Pappors upplevelser av mammans postpartumdepression : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sabina Holmberg; Malin Keskitalo; [2020]
  Nyckelord :postpartumdepression; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) kallas även förlossningsdepression vilket är en depression som inträffar under eller efter en graviditet. En depression i kombination med ett nyfött barn gör att familjen och speciellt barnet blir särskilt utsatt och riskerar långsiktig negativ påverkan. LÄS MER