Sökning: "Malin Holmgren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Malin Holmgren.

 1. 1. Etik - skolans fostran : En litteraturstudie om hur lärare undervisar kring etik inom religionskunskap och utmaningar de upplever inom området

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Åberg; Malin Holmgren; [2019]
  Nyckelord :etik; moral; undervisning; etikövningar; metoder; utmaningar.;

  Sammanfattning : Med hjälp av denna litteraturstudie vill vi ge lärare, lärarutbildare och lärarstudenter en inblick i hur etikundervisning kan organiseras samt visa på diverse utmaningar som lärare upplever inom ämnet. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad samtida forskning säger om hur lärare arbetar för att utveckla elevers reflektions- och resonemangsförmåga inom etikundervisning. LÄS MER

 2. 2. The NA-KD Truth About Influencer Marketing : Exploring influencer marketing through integrated marketing communication and the influencer’s role in strengthening a brand

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Malin Dalstam; Hedvig Nordlöf; Daniella Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Integrated Marketing Communication; Brand Identity; eWOM;

  Sammanfattning : Problem: The nature of marketing communications is changing as a result of the rise and development of social media. In response to this advancement, the way in which companies communicate with their target audience has shifted. Consumers today attain greater control in terms of receiving and influencing a message. LÄS MER

 3. 3. Maskulinitet och våldtäkt : Ett samhällsproblem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Malin Holmgren; [2016]
  Nyckelord :Våldtäkt; Manlighet; Stereotypisk våldtäkt; Fysiskt våld; Kriminalitet; Alkohol;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika definitioner på vad som är en stereotypisk våldtäkt och vart den begås. Den klassiska stereotypen är då förövaren använder mycket våld och attackerar offret på en avlägsen plats. Den mer moderna stereotypen utförs dock av en bekant till offret, sker sällan utomhus och det förekommer lite fysiskt våld. LÄS MER

 4. 4. Där vill jag jobba! -de viktigaste faktorerna i valet av arbete

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Malin Nilsson; Malin Holmgren; [2015]
  Nyckelord :employee turnover; SDT; organization.; personalomsättning; employee turnover; SDT; organisation;

  Sammanfattning : Idag krävs det av organisationer en kunskap om vad som får medarbetare att stanna och nya medarbetare att börja. Tidigare forskning har inriktats på området ”employee turnover” som fokuserar på vad som får den anställde att säga upp sig. LÄS MER

 5. 5. Inte bara en kommentar : En studie om krishantering på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Pettersson; Amanda White; [2014]
  Nyckelord :Crisis Management; Crisis Communication; Crisis Response; Response stage; Social Media; Preventable Crisis; Findus; Max; Parken Zoo.; Krishantering; Kriskommunikation; Krisrespons; Responsstadiet; Sociala medier; Kriser som hade kunnat förhindras; Findus; Max; Parken Zoo.;

  Sammanfattning : Abstract Title: It’s not just a comment – a study about Crisis Management on Social Media Author: Malin Pettersson 910624 and Amanda White 920310 Year: Spring 2014 Level: Bachelor degree Department: School of Business and Economics Supervisor: Carina Holmgren Examiner: Frederic Bill   Purpose: The purpose of this paper is to develop and test a theoretical model for Crisis Management on social media.   Method: The overall literature that was found consisted of traditional Crisis Management and the communication that goes with it, and it was mainly written for traditional channels such as newspapers. LÄS MER