Sökning: "Malin Hult"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Malin Hult.

 1. 1. Lärares perspektiv på arbete med elever i matematiksvårigheter och speciallärarens roll i processen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Hult; Ulla Barkman; [2018]
  Nyckelord :Identifiering; matematiksvårigheter; specialpedagogiskt arbete; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om och förståelse av arbete kring elever i matematiksvårigheter, samt speciallärarens roll i problemlösningsprocessen. Det är en kvalitativ studie där speciallärare, specialpedagoger och klasslärare som alla arbetar med elever i matematiksvårigheter intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Gilla, dela och kommentera : Hur svenska fastighetsmäklarföretag använder sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Ellinor Hult; Malin Wallén; [2015]
  Nyckelord :sociala medier; Facebook; Instagram; Twitter; fastighetsmäklare; marknadsföring; Sverige;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel– Gilla, dela och kommentera: Hur svenska fastighetsmäklarföretag använder sociala medier Författare - Ellinor Hult och Malin Wallén Handledare - Bo RundhÄmne - Kandidatuppsats i företagsekonomiProblemformulering - Studien fokuserar på hur svenska fastighetsmäklarföretag hanterar sociala medier och uppsatsens funktion är att ge en insikt i fastighetsmäklarföretagens användande av sociala medier samt vilka möjligheter och problem det kan leda till.Syfte - Syftet är att undersöka hur ett fastighetsmäklarföretag använder sig av sociala medier som en del av marknadsföringen. LÄS MER

 3. 3. Eld som naturvårdare : Kärlväxtflora och vegetationsutveckling efter naturvårdsbränning i två småländska naturreservat

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Rydén Mogvall; Anton Sandberg; Therese Skoug; [2015]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; skogsbrand; naturvårdsbränning; brandgynnad; markstörning; växtinventering;

  Sammanfattning : This study has taken place in two nature reserves in the municipality of Uppvidinge in the Kronoberg region in southern Sweden. These have been chosen by the County Administrative Board to be part of a bigger landscape of fire affected nature, and prescribed fire has been implemented in these. LÄS MER

 4. 4. Packaging in the New Product Development Process : An International Perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Pauline Nilsson; Malin Hult; [2005]
  Nyckelord :Packaging; New Product Development; Standardization;

  Sammanfattning : The thesis is conducted to investigate how packaging is taken into consideration within the new product development process and in which stages of the new product development process packaging actually is taken into consideration. Further we want to investigate if packaging has increased in importance within the activities of the new product development process, and how organizations deal with standardization of packaging for international markets in the new product development process. LÄS MER

 5. 5. Utbildningsradion : vad är det och vad har de att erbjuda?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Hult; [2002]
  Nyckelord :Education; Utbildning; Pedagogik;

  Sammanfattning : Det här arbetets syfte är att ge den intresserade en del information om Utbildningsradion eller UR. Vad är UR? Vad kan Utbildningsradion erbjuda lärare i årskurs 4-9 och vad har denna yrkesgrupp för attityd till UR?Jag anser att det material som UR distribuerar i media har ett viktigt syfte och jag har haft för avsikt att påvisa att det både är kvalitativt och pedagogiskt. LÄS MER