Sökning: "Malin Hult"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Malin Hult.

 1. 1. Lärares perspektiv på arbete med elever i matematiksvårigheter och speciallärarens roll i processen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Hult; Ulla Barkman; [2018]
  Nyckelord :Identifiering; matematiksvårigheter; specialpedagogiskt arbete; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om och förståelse av arbete kring elever i matematiksvårigheter, samt speciallärarens roll i problemlösningsprocessen. Det är en kvalitativ studie där speciallärare, specialpedagoger och klasslärare som alla arbetar med elever i matematiksvårigheter intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Leva med hemofili.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Hult; Ida Wessel; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av bemötande av barn med kognitiva funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Hallberg; Malin Hult; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av samarbetet mellan slutenvård och kommunal sjukvård kring den äldre patienten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Patricia Andersen; Malin Hult; [2015]
  Nyckelord :cooperation; communication tool; pharmaceuticals; communication; samarbete; kommunikation; läkemedelshantering; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund: De mest sjuka/sköra äldre är en ökande grupp patienter som ofta hamnar i kläm då missförstånd uppstår vid övergång mellan slutenvård och kommunal sjukvård. Tidigare forskning har visat att bland annat bristande informationsöverföring mellan instanser är en av de mest förekommande orsakerna till vårdskador. LÄS MER

 5. 5. Gilla, dela och kommentera : Hur svenska fastighetsmäklarföretag använder sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Ellinor Hult; Malin Wallén; [2015]
  Nyckelord :sociala medier; Facebook; Instagram; Twitter; fastighetsmäklare; marknadsföring; Sverige;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel– Gilla, dela och kommentera: Hur svenska fastighetsmäklarföretag använder sociala medier Författare - Ellinor Hult och Malin Wallén Handledare - Bo RundhÄmne - Kandidatuppsats i företagsekonomiProblemformulering - Studien fokuserar på hur svenska fastighetsmäklarföretag hanterar sociala medier och uppsatsens funktion är att ge en insikt i fastighetsmäklarföretagens användande av sociala medier samt vilka möjligheter och problem det kan leda till.Syfte - Syftet är att undersöka hur ett fastighetsmäklarföretag använder sig av sociala medier som en del av marknadsföringen. LÄS MER