Sökning: "Malin Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Malin Jakobsson.

 1. 1. Avsättningar för kreditförluster under IAS 39 och IFRS 9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; Edith Jakobsson; [2019-06-14]
  Nyckelord :IAS 39; IFRS 9; Kreditförluster; Avsättningar; Resultatplanering; Kapitalstyrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska förutsättningar vid implementering av kommunala miljöstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Malin Jakobsson; Elin Lund; [2019]
  Nyckelord :Strategy; Environment; Implementation; Organiszation; Strategi; Miljö; Implementering; Organisation;

  Sammanfattning : The following study deals with organizational conditions that affect the implementation of municipal environmental strategies. It aims to increase understanding of and contribute with material of empirical studies of implementing the environmental responsibility of municipalities. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som genomgår medicinsk abort : en litteraturöversikt över kvalitativ forskning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Fant; Malin Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Inducerad abort; Barnmorska; Sjuksköterska; Medicinsk personal; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Abortprocessen är en aspekt av reproduktiv perinatal och sexuell hälsa som är barnmorskans huvudområde. Att söka vård för att genomgå en abort kan innebära en stor sårbarhet. Kvinnorna beskriver sina erfarenheter som ett psykiskt lidande med känslor som inkluderar skuld och sorg. LÄS MER

 4. 4. Organisationskultur som framgångsfaktor : En studie kring organisationskulturens konkurrensfördelar inom bank- & revisionssektorn

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Cecilia Gälliner; Malin Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av hur vårdrelationen påverkas av hot och våld samt hur de hanterar situationen : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Jakobsson; Olivia Westerlund; [2019]
  Nyckelord :vårdrelation; ambulanssjuksköterska; hot och våld; patientsäkerhet; vårdande samtal; bemötande; livsvärld;

  Sammanfattning : Hot och våld är ett problem som ökat inom den prehospitala vården. När ambulanspersonal möter hotfulla och våldsamma situationer kan det göra att dem behöver ta ett steg tillbaka. LÄS MER