Sökning: "Malin Jigehamn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Jigehamn.

 1. 1. Läsläxans användning i skola och i hemmet : En kvalitativ studie om läsläxans betydelse för elevernas fortsatta läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2019]
  Nyckelord :Anpassning av läsläxa; efterarbete av läsläxa; förarbete av läsläxa; läromedel; läsläxa; skönlitterära böcker; syfte med läsläxa; utformning av läsläxa; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en intervjumetod och en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. NYANLÄNDA ELEVER I SVENSK SKOLA : En kvalitativ studie hur nyanlända elever tas emot och undervisas i svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2017]
  Nyckelord :Nyanlända; samarbete; modersmålslärare; språk; kunskaper; erfarenheter och mottagande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fördjupa kunskapen hur lärare bemöter nyanlända elever i skolan, hur lärare planerar och undervisar nyanlända elever och hur samarbetet mellan läraren och modersmålslärare fungerar i verksamheten. Utgångspunkten i studien är ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker i samband genom andra med att ta hjälp av varandra och samarbeta tillsammans. LÄS MER