Sökning: "Malin Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Malin Jonsson.

 1. 1. “No big boobs? I’m out”. En kvalitativ studie av mäns och kvinnors bemötande på streamingplattformen Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; Emma Lundberg; [2019-05-10]
  Nyckelord :Twitch.tv; genus teorier; Butler; Hall; streamer; tittare; gaming; gender studies; viewers;

  Sammanfattning : The internet has expanded greatly, revolutionising almost every aspect of communication and creating so far unseen interactions and social networks. It’s a space where people can connect, get access to otherwise unseen knowledge and explore new hobbies with others. LÄS MER

 2. 2. SEXUELL HÄLSA EFTER BRÖSTCANCER : EN LITTERATURÖVERSIKT OM KVINNORS BEHOV AV INFORMATION

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Josefin Kuyumcuoglu; Malin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnors upplevelse; sexuell hälsa; behov av information.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Vid behandling av bröstcancer är de mest förekommande biverkningarna håravfall, vaginal torrhet, smärta vid samlag, fertilitet och mastektomi. Dessa biverkningar kan påverka kvinnans sexuella hälsa och livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Kampsport för kvinnor : En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar kvinnor till att börja och fortsätta träna kampsport

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Physically active; Gender; Health; Martial arts; Norm; Self-defense; Security; Fysiskt aktiv; Genus; Hälsa; Kampsport; Norm; Självförsvar; Trygghet;

  Sammanfattning : Martial arts for women - A quantitative study of which factors that influence women to start and to continue the training of martial arts .... LÄS MER

 4. 4. En vaken mardröm Hur kan vi undvika oavsiktlig medvetenhet under generell anestesi?

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Andersson; Malin Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lobbying within the European Union: Nordic national energy associations lobbying within the energy sector

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Jonsson Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :The European Union; lobbying; interest groups; energy sector; Nordic interest groups;

  Sammanfattning : European integration has increased with the geographical expansion of the EU and this has led to EU policies extending into new areas. As a result, lobbying activities have increased in the last few years. However, influence over policymaking is not divided equally between the different actors in the lobbying sector. LÄS MER