Sökning: "Malin Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Malin Jonsson.

 1. 1. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Sammanfattning : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. LÄS MER

 2. 2. “No big boobs? I’m out”. En kvalitativ studie av mäns och kvinnors bemötande på streamingplattformen Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; Emma Lundberg; [2019-05-10]
  Nyckelord :Twitch.tv; genus teorier; Butler; Hall; streamer; tittare; gaming; gender studies; viewers;

  Sammanfattning : The internet has expanded greatly, revolutionising almost every aspect of communication and creating so far unseen interactions and social networks. It’s a space where people can connect, get access to otherwise unseen knowledge and explore new hobbies with others. LÄS MER

 3. 3. En rolig historia - en studie av historiedidaktik och humor i internetmemes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Malin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Use of History; Internet memes; American History; US Presidents; Donald Trump; Barack Obama; Historic culture; Historic consciousness; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This master’s thesis examines the use of History Didactics and Humour in Internet memes. Memes with historical references combined with Barack Obama, former US president and current president Donald Trump were used to narrow down the vast number of memes available. LÄS MER

 4. 4. Ideal: Digital. Framställningar av digitaliseringen och digitalt utanförskap i styrdokument som berör folkbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Charlotte Johansen; Malin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :digital development; digital exclusion; digital divide; WPR; public libraries; policy analysis; technological determinism; digitalt utanförskap; digitala klyftor; folkbibliotek; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of our master thesis is to investigate and compare which representations of digital development and digital exclusion are present in policy documents that affects public libraries. By interrogating these representations we intend to explore their origin and possible consequences for society and public libraries, as well as for the individual. LÄS MER

 5. 5. Implementering av lågaffektivt förhållningssätt i förskolan - en kvalitativ studie av ett utvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Kjellgren; Malin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht 2018Handledare:Liisa UusimäkiExaminator:Lars-Erik OlssonRapport nr:HT18-2910-282-SPP610Nyckelord:Lågaffektivt förhållningssätt, implementering, förskola, relationellt perspektiv, sociokulturellt perspektiv och tematisk analys. Syfte:Studiens syfte var att undersöka hur lågaffektivt förhållningssätt i förskolan påverkar barn som hamnar i problemskapande situationer. LÄS MER