Sökning: "Malin Josefsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Malin Josefsson.

 1. 1. När barn möter lyrik : En litteraturstudie om hur poesi kan användas språkutvecklande i svenskundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Grahn; Malin Josefsson; [2021]
  Nyckelord :poesi; språkutveckling; lyrik; årskurs F-3; lärarens roll; svenskämnet;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar poesi i undervisningen för årskurs F-3. Poesi ska ingå i svenskundervisningen enligt syfte och centralt innehåll i kursplanen för svenska. LÄS MER

 2. 2. Hur företag kan attrahera kompetent arbetskraft genom employer branding : En fallstudie på ett svenskt energibolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Hedman; Malin Josefsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; brand ambassadors; employee brand-building behaviour; staff word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syfte – Denna rapport syftar till att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för att främja skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv staff word-of-mouth (SWOM) är villiga att sprida information om företaget som arbetsgivare samt dela med sig av sina erfarenheter till potentiella medarbetare. Metod – En litteraturstudie utfördes för att undersöka vad som redan studerats inom ämnet som därefter sammanställdes i ett teoretiskt ramverk. LÄS MER

 3. 3. Swedish Bank Directors' Perceptions of Extended Audit Reports

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Malin Pantsar; Tova Josefsson Hillström; [2019]
  Nyckelord :extended audit report; assurance level; materiality level; key audit matters; lending decisions;

  Sammanfattning : Audited financial statements are the most substantial source of information concerning bank loan decisions, and investors mainly base their investment decisions on the financial statements in combination with the audit report. The financial crisis brought attention to the existing expectation gap between auditors and stakeholders. LÄS MER

 4. 4. Parasitrelaterad kolik- ett larvigt problem?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Malin Josefsson; [2018]
  Nyckelord :kolik; Strongylus vulgaris; Anoplocephala perfoliata; Cyathostominae; parasitism;

  Sammanfattning : Parasitrelaterad kolik hos häst är ett alltmer aktuellt ämne. Sedan en mer restriktiv avmaskningsregim antogs 2007 i Sverige har djursjukhus och djurhälsopersonal rapporterar om en ökande förekomst av inälvsparasiter i samband med bukoperation. LÄS MER

 5. 5. Ett land att förälska sig i : Diskurser om kön, nation och sexualitet i Försvarsmaktens reklamer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Malin Josefsson; [2018]
  Nyckelord :The Swedish Armed Forces; inclusion; diversity; militarism; safety; LGBTQ; feminism.;

  Sammanfattning : In 2018, the compulsory military service will be reinstated in Sweden and will, for the first time, be comprised of both men and women. The Swedish Armed Forces are looking to raise their diversity and wants to reflect the population of the Swedish society and are therefore working actively with their marketing to reach groups that have previously been excluded. LÄS MER