Sökning: "Malin Junker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Junker.

  1. 1. "Snälla någon förklara hur man lever!!" : En diskursanalys av självmords- kommunikation på diskussionsforumet Flashback

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Malin Junker; Mimmie Sönnergren; [2016]
    Nyckelord :Internet; suicide; discourse; suicide critical; suicide tolerant; 
 online discussion platform; Internet; självmord; diskurs; självmordskritisk; självmordsbejakande; diskussionsforum
;

    Sammanfattning : This study examines how the taboo subject of suicide is communicated, perceived and experienced on the largest Swedish online discussion platform Flashback Forum. The aim is to describe and analyze how the subject is constructed and reconstructed in 2.484 suicide specific discussion posts initiated by suicidal individuals on the forum. LÄS MER