Sökning: "Malin Körling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Körling.

  1. 1. ”MAN VILL HELLRE HÄRMA EN PERSON ÄN ETT VARUMÄRKE” En kvalitativ studie om ungas upplevelse av sponsrat innehåll på Youtube.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Malin Körling; Rebecca Nordin; [2017-10-09]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpKurs: MK1500 Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT17Handledare: Malin SveningssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 45Antal ord: 18 935Nyckelord:Youtube, reklam, influencer marketing, unga, sponsrat innehåll, trovärdighet, köpbenägenhet.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur unga upplever reklam i form av sponsrade inlägg från influencers på Youtube, samt om de upplever att denna typ av reklam har effekt på deras köpbenägenhet. LÄS MER