Sökning: "Malin Karlqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Karlqvist.

 1. 1. Att vårda svårt sjuka eller skadade prehospitalt på landsbygden : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Englund; Ulrika Karlqvist; [2020]
  Nyckelord :Out of hospital care; rural areas; nursing; experiences; critical illness; Ambulanssjukvård; glesbygd; omvårdnad; upplevelser; kritiska tillstånd;

  Sammanfattning : Introduktion: Den senaste tidens medicinska utveckling har medfört en centralisering av akutmottagningar och sjukhus med specialistsjukvård. Det betyder fler och längre ambulanstransporter som i sin tur ställer högre krav på den prehospitala personalen. LÄS MER

 2. 2. Revision, småföretagare och förväntningsgapet : vad sker vid ett slopande av revisionsplikten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Fredric Boson; Christian Carlsson; Malin Karlqvist; [2008]
  Nyckelord :Revision; Småföretagare;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I och med alla samhällsförändringar har även revisorns roll för företagen förändrats. Ägandet har blivit alltmer separerat från verksamheten i bolagen och de önskar kontroll på att företaget drivs som det ska. LÄS MER