Sökning: "Malin Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden Malin Karlsson.

 1. 1. "Det är nog bland det svåraste, att skriva en orosanmälan" : En kvalitativ intervjustudie om att orosanmäla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Pontus Karlsson; Malin Piira; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Distansarbete i all ära, men det är någonting som händer när människor samlas.” : En kvalitativ studie om nyanställdas upplevelser av distansarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Michaela Jansson; Malin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :distansarbete; work life balance; gränser; introduktion; nyanställd; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att få en fördjupad kunskap samt förståelse för nyanställdas upplevelser av distansarbete. Vi vill genom vår studie uppmärksamma hur en nyanställd kan påverkas av att påbörja ett arbete helt eller delvis på distans. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med ett självskadebeteende på akutmottagningar- : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Karlsson; Malin Tingnert; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende ses som en ökad global problematik och kan leda till ökad risk för patientgruppen att drabbas av psykisk ohälsa. Forskning har visat att patienter upplever en stigmatiserad syn när de uppsöker sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Mikronät i Knutby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Carl Blixt; Melker Ehrenström; Gustaf Ferntoft; Malin Henriksen; Carl Karlsson; Kristina Levin; Sara Vadeghani; Gustav Öhgren; [2022]
  Nyckelord :Mikronät;

  Sammanfattning : The goal of this project was to construct a model of a microgrid to avert possible power disruptions. The microgrid should provide electrical energy to four essential facilities; a nursing home, a gas station, a preschool and a fire station. LÄS MER

 5. 5. ”Det kan bara bli bättre, ser fram emot en nystart i ett pandemifritt samhälle så vi kan utveckla vårt hälsofrämjande arbete på BVC”- : BHV-sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande under covid-19-pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Karlsson; Elin Öberg; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Child Health Services; Child Health Care Nurse; Health Promotion; Families; Covid-19; Barnhälsovård; BHV-sjuksköterska; Hälsofrämjande; Familjer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovården är en stor del i folkhälsoarbetet där mycket av arbetet handlar om att tillgodose barns rätt till hälsa. Covid-19-pandemin har orsakat störningar i hälso- och sjukvården samt påverkat familjer och barn och riskerar att påverka folkhälsan negativt. LÄS MER