Sökning: "Malin Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden Malin Karlsson.

 1. 1. Sökandet efter kärlek utifrån ett intersektionellt perspektiv : En kvalitativ studie om kvinnors erfarenheter av onlinedejting via Tinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Moa Karlsson; Malin Rudenstig; [2021]
  Nyckelord :Tinder; Intersektionalitet; Värderingar; Sexism; Feminism;

  Sammanfattning : Dejting online är idag socialt accepterat och en stor del av dejtingmarknaden, där Tinder är en av många appar för att söka en blivande partner. Studien har som syfte att utifrån ett intersektionellt perspektiv, se hur olika kvinnliga erfarenheter av sökande efter kärlek ser ut på dejtingappen Tinder. LÄS MER

 2. 2. Beteendeaktivering : En app för behandling av depression

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Malin Widén; Gustav Brorson; Jonathan Öhrling; Erik Mattfolk; Lukas Jonsson; August Carlson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Depression; beteendeaktivering; självhjälpsverktyg; applikation;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver ett projektarbete inom kursen TDDD96 Kandidatprojekt i pro-gramvaruutveckling vid Linköpings universitet som genomfördes våren 2021 av sju studen-ter. Projektet innefattade utvecklingen av en mobilapp med målet att skapa en digital im-plementation av den psykologiska behandlingsformen beteendeaktivering. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med annan kulturell bakgrund inom palliativ vård : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Håkansson; Natalie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; Nurse; Palliative care; Transcultural nursing; Erfarenhet; Palliativ vård; Sjuksköterskan; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är mångkulturellt. En kultur är något som utvecklats över tid och påverkar alla aspekter i det dagliga livet. Döden väcker många gånger existentiella frågor och i ett mångkulturellt land som Sverige förekommer flertalet olika traditioner och livsåskådningar. LÄS MER

 4. 4. "Vad ska en kille vara?" En kvalitativ studie om unga mäns upplevelser av samtalsbehandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Karlsson; Malin Jilkén; [2021]
  Nyckelord :maskuliniteter; hjälpsökande; psykoterapi; unga män; behandlingsresultat; masculinity; helpseeking behavior; psychotherapy; young men; therapy outcome; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion; Studiens syfte var att undersöka unga mäns upplevelser av att söka och gå i samtalsbehandling. Metod: Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats. Vi genomförde 8 semistrukturerade intervjuer , 7 valdes ut för att ingå i studien. Deltagarna var unga män, 18-27 år, som hade gått i samtalsbehandling hos en kurator. LÄS MER

 5. 5. Chefers inställning till fortsatt distansarbete efter covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Malin Brorsson; Philip Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Remote work; remote manager; virtual workplace; job performance; job satisfaction; Distansarbete; distansledarskap; digital arbetsplats; arbetsprestation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden har påtagligt förändrats under den pågående covid-19-pandemin och en stor andel av den yrkesverksamma befolkningen har börjat arbeta hemifrån. Övervägande del av den svenska yrkesverksamma befolkningen vill se en hybridlösning av distansarbete efter pandemin. LÄS MER