Sökning: "Malin Kelly"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Malin Kelly.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av stöd inom första året på arbetsplatsen : En webbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Natalia Hribar; Malin Kelly; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; introduktion; kvantitativ; självförtroende;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga barnmorskors erfarenheter av stöd inom första året på arbetsplatsen.Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlades in genom en webbaseradenkätundersökning som sammanställdes med deskriptiv statistik. Resultat: Totaltbesvarade 130 barnmorskor i webbenkäten. LÄS MER

 2. 2. “Förlorar jag min hörsel så förlorar jag ju allt…” En kvalitativ studie om ljudmiljö, ljudvanor och tankar kring att exponeras för starka ljud hos studerande på musikproduktionsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kelly Travers Hallberg; Malin Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. #Orosanmälan. En kvantitativ studie av socialarbetares erfarenheter av sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Abrahamsson; Malin Engström; [2018-10-29]
  Nyckelord :#metoo; #orosanmälan; social work; sexual violence; sexual abuse; testimonies; socialt arbete; sexuellt våld;

  Sammanfattning : The aim for this study was to research testimonies given from Swedish social workers on their experiences of sexual violence given under #orosanmälan, focusing on the different types of sexual violence experienced, the relationship between the victim and the perpetrator, and the reactions on the violence coming from the surroundings such as witnesses and coworkers.#Orosanmälan is a specific hashtag for the social work field, stemming from the #metoo-movement, and grew to include over 11,000 members in its Facebook group after coming about in the fall of 2017. LÄS MER

 4. 4. Vilja att veta - En litteraturstudie om kvinnor med gynekologisk cancer, deras upplevelser och informationsbehov beträffande den sexuella hälsan.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kelly Silva Rocha; Malin Stämberg; [2012-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är gynekologisk cancer en stor diagnosgrupp som inte beaktas i samma grad somresterande cancerdiagnoser i svensk cancersjukvård. Gynekologisk cancer innebär att de kvinnligakönsorganen drabbas, det vill säga livmoder, äggstockar och de yttre könsorganen. Varje år fårcirka 2900 kvinnor i Sverige en gynekologisk cancerdiagnos. LÄS MER