Sökning: "Malin Landin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Malin Landin.

 1. 1. Ett lite eget ord: Bör rekommendationen för ordet egen ändras?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Malin Landin; [2022]
  Nyckelord :Egen; språkriktighet; språkrekommendation; korpusundersökning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns underlag i språkbruket för att ändra rekommendationen för hur ordet egen böjs i en possessiv konstruktion i singular och om det är rimligt att varianten egna klassas som ytterligare en korrekt variant. För att undersöka det gjordes en korpusundersökning i Korp och Retriever där hobbyskribenters och yrkesskribenters användning av varianten egna jämfördes. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård : Systematisk litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Andersson; Malin Landin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. CREATING THE VICTORIAN MAN An Analysis of the New Masculine Ideals in Jane Austen’s Sense and Sensibility

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Landin; [2017-06-08]
  Nyckelord :Jane Austen; Masculinity; Gender; Sense and Sensibility;

  Sammanfattning : During the long eighteenth century there was an ongoing shift in masculine ideals which ultimately created the stereotypical Victorian man. This essay will examine Jane Austen’s novel Sense and Sensibility to find out if this shift is visible in her writing. LÄS MER