Sökning: "Malin Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden Malin Larsson.

 1. 1. Elever i skrivsvårigheter på högstadiet  - svensklärares undervisning och samverkan med speciallärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Pettersson; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :extra anpassningar; Not-So-Simple View of Writing; skrivsvårigheter; skrivundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : När elever lämnar grundskolan ska de ha utvecklat en adekvat skriftlig förmåga för vidare studier och arbetsliv. Många elever har skrivsvårigheter och behöver mer stöttning under lärandeprocessen, vilket kan vara en utmaning för lärarna. LÄS MER

 2. 2. Ibland är det så mycket att det nästan är kränkande : En intervjustudie om lärares praktiska arbete med pedagogiska bedömningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Sanna Svalin; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how teachers' practical work with pedagogical assessments in special schools appears. In order to answer the study, two scientific questions were proposed. LÄS MER

 3. 3. Social Return on Investment inomIdrottsföreningar : Svenska Ridsportförbundet som fallstudie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Malin Håkansson; Ebba Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samarbete mellan utbildad och outbildad personal inom fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marcus Larsson; Malin Knutsson; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; kvalifikation; kvalitativ metod; outbildad; samarbete; socialisation; subjektifiering; teacher professional development och utbildad;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka upplevelsen av samarbetet mellan utbildad och outbildad personal inom fritidshemmets verksamhet. Detta har gjorts utifrån Biestas (2020) teori om de tre domänerna som är kvalifikation, socialisation och subjektifiering. Teorin Teacher professional development, förkortat TPD, används också i studien. LÄS MER

 5. 5. “Han skämmer ju ut hela kungahuset för fan” : En multimodal diskursanalys av hur kärlek konstrueras i Netflix-serien Young Royals

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alicia Arvidsson; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Homosexualitet; Netflix; ungdomsserie; framställning; multimodal diskursanalys; makt; kärlek;

  Sammanfattning : The study strives to clarify and problematize the construction of love in a Swedish produced tv series for youths with homosexual main characters. It examines the six episodes of the Netflix show Young Royals, which premiered in 2021 and has been acknowledged for its depiction of homosexual characters. LÄS MER