Sökning: "Malin Lidforss"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Lidforss.

 1. 1. Healthy measuring: The use of performance measures in the Swedish healthcare system

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Malin Lidforss; Robert Nyberg; [2016]
  Nyckelord :performance measures; public sector performance management; loose coupling; healthcare policy; use;

  Sammanfattning : Ever since the rise of New Public Management in the 1970s, public sector performance management has been increasingly important around the world. Despite many critics, the use of performance measures (PMs) as a solution to measure the impact of reforms and public sector performance has increased especially in the healthcare sector. LÄS MER

 2. 2. Ägarstrukturens påverkan på skolkvalité - En jämförande studie över friskolor före och efter uppköp

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Gabriella Lang; Malin Lidforss; [2014]
  Nyckelord :Effective schools; Acquisition; School group; Academic achievment;

  Sammanfattning : Sweden's school voucher reform has made the Swedish school system into one of the world's most liberalized. The debate concerning the ownership of Swedish schools is intense and the Swedish Minister of Education is open to restricting private equity owned companies from running schools. LÄS MER