Sökning: "Malin Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Malin Lindgren.

 1. 1. Vem har högst säkerhetsmedvetenhet? En kvantitativ studie om Social Engineering-attacker och människor på Internet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Felix Lindgren; Oscar Thorslund; Malin Torstensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Att undervisa i Guds vilja" : en inehållsmässig idéanalys av sex konfirmandböckers framställning av kristen etik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Lindgren; [2017]
  Nyckelord :kristen etik konfirmandböcker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet, ett sätt att försäkra långsiktiga kundrelationer? : En fallstudie av Länsförsäkringar Östgötas arbete med hållbarhetsfrågor för att skapa långsiktiga kundrelationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Hellström; Clara Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Sustainability; Legitimacy and Customer Relationships; Corporate Social Responsibility; hållbarhet; legitimitet och kundrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att jordens resurser inte är oändliga är något som idag är allmänt känt, vilket ställer krav på ett gemensamt arbete för en hållbar utveckling. Företag har därmed kommit att rikta ett allt större fokus mot sociala, miljömässiga och etiska mål, snarare än en ensidig inriktning på ekonomiska mål. LÄS MER

 4. 4. Martina di Poggio di Giugno : Analisi del trasferimento della linguacultura svedese di Astrid Lindgren in un contesto italiano, con particolare attenzione alla gestione dei realia

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Mendes Malin; [2017]
  Nyckelord :traduttologia; Martina di Poggio di Giugno; Astrid Lindgren; letteratura per l infanzia; realia; fenomeni culturospecifici; Pippi Calzelunghe; Kalle Blomkvist il Grande Detective; Bruno Osimo; traduzione dei realia; översättningsteori; Madicken på Junibacken; Astrid Lindgren; översättning av barnlitteratur; realia; kulturspecifika fenomen; Bruno Osimo; Pippi Långstrump; Mästerdetektiven Kalle Blomkvist;

  Sammanfattning : This thesis examines the translation of culture-specific phenomena in children’s literature with a theoretical framework based on “translation studies”. In the translation of children’s literature, translators generally choose translations that brings the content closer to the target culture, creating an “acceptable” translation. LÄS MER

 5. 5. Skolgården och lekplatsen som klassrum : No-undervisning i utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Lilja; Fredrik Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Naturorienterande ämnen; No; Skolgård; Utomhuspedagogik; Utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Enligt den internationella undersökningen TIMSS sjunker svenska elevers resultat i de naturorienterande ämnena. Medan Sveriges åk 4 elever ligger över OECD-genomsnittet, sjunker resultaten för elever i åk 8 som ligger under genomsnittet. LÄS MER