Sökning: "Malin Lindkvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Malin Lindkvist.

 1. 1. Att leverera kärnvärden vid förstagångsanvändningen : en studie kring hur onboarding påverkar användandet av en digital vårdcentral

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Gutemyr; Sandra Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :digital primary care; onboarding; first impression; user experience; design; first-time users; digital vårdcentral; onboarding; first impression; user experience; design; förstagångsanvändare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur designlösningar kan hjälpa förstagångsanvändare till att få en bättre förståelse för hur digitala vårdcentraler fungerar. Begreppet onboarding är centralt i arbetet samt Cardoso's ramverk för onboarding. LÄS MER

 2. 2. Genus i förskolan : Textanalys av valda genusteorier i förskollärarsstudenters examensarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Malin Lindkvist; Michaela Oravamäki; [2017]
  Nyckelord :didaktik; förskollärare; genus; professionalism;

  Sammanfattning : Syfte med detta arbete är att studera hur genus hanteras som ett didaktiskt innehåll i förskollärarstudenters examensarbeten. Detta kommer att ske med hjälp av en textanalys av 13 examensarbeten från vårterminen 2017. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av Volvo Cars hållbarhetskommunikation - ur ett institutionellt perspektiv 

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Michelle Grundin; Malin Lindkvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Det är inte okej att springa och skjuta någon..." : En studie om hur förskollärare resonerar kring barns lekar med våldsinslag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande; Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lindkvist Malin; Myrman Blomgren Åsa; [2015]
  Nyckelord :Pre-school; children s play with elements of violence; ethics and morals; gender; child perspective; norm-critical perspective; Förskola; barns lekar med våldsinslag; etik och moral; genus; barnsyn; normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The starting point of our study was raised as a concern, when we realized the fact that we both consider ourselves lacking knowledge of how we as prospective pre-school teachers should manage children´s play that perceived as violent. We were also keen to learn how certain standards may influence pre-school teachers and be reproduced by them in relation to children’s play with elements of violence. LÄS MER

 5. 5. Online Marketing Strategies: How to combine digital media channels

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Carlén; Susanne Lindkvist; [2013-07-12]
  Nyckelord :online marketing; online marketing strategies; digital media channels; e-marketing; digital marketing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER