Sökning: "Malin Lindkvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Malin Lindkvist.

 1. 1. Utvecklingen av Volvo Cars hållbarhetskommunikation - ur ett institutionellt perspektiv 

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Michelle Grundin; Malin Lindkvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Det är inte okej att springa och skjuta någon..." : En studie om hur förskollärare resonerar kring barns lekar med våldsinslag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande; Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lindkvist Malin; Myrman Blomgren Åsa; [2015]
  Nyckelord :Pre-school; children s play with elements of violence; ethics and morals; gender; child perspective; norm-critical perspective; Förskola; barns lekar med våldsinslag; etik och moral; genus; barnsyn; normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The starting point of our study was raised as a concern, when we realized the fact that we both consider ourselves lacking knowledge of how we as prospective pre-school teachers should manage children´s play that perceived as violent. We were also keen to learn how certain standards may influence pre-school teachers and be reproduced by them in relation to children’s play with elements of violence. LÄS MER

 3. 3. Online Marketing Strategies: How to combine digital media channels

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Carlén; Susanne Lindkvist; [2013-07-12]
  Nyckelord :online marketing; online marketing strategies; digital media channels; e-marketing; digital marketing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När hemmet blir en vårdplats : - upplevelse av att vårda en närstående med Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Hult-Lindkvist; Linnea Orrhult; [2011]
  Nyckelord :caregivers; effecting factors; experience; loved one; Parkinson’s disease; närstående; Parkinsons sjukdom; påverkande faktorer; upplevelse; vårdgivare;

  Sammanfattning : Många närstående till en sjuk familjemedlem tar sig an rollen som vårdgivare vilket annars hade antagits av hälso- och sjukvårdspersonal. Nedskärningar inom den offentliga sektorn fortskrider och inte tillräckligt med fokus läggs på hur detta påverkar de närstående som vårdar en sjuk närstående i hemmet. LÄS MER