Sökning: "Malin Ljunggren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Malin Ljunggren.

 1. 1. Ett hållbart budskap -Livsmedelsverkets kommunikation via Instagram om kostens betydelse för klimat och miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Ek; Lisa Jonsson; Malin Ljunggren; [2021-08-30]
  Nyckelord :Beteendeförändring; hållbar matkonsumtion; klimat; kommunikation; kost; Livsmedelsverket; matsvinn; miljö; Stages of Change Model;

  Sammanfattning : Matkonsumtionen har stor påverkan på miljö och klimat. Kunskapsökning och beteendeförändringar behövs för att konsumtionen ska bli hållbar. Livsmedelsverket är den myndighet som har i uppgift att ge råd och sprida vetenskapligt förankrad kunskap om hållbara matvanor till konsument. LÄS MER

 2. 2. Behövs emotionell intelligens i religionskunskapsundervisningen? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Charlotte Ljunggren; Malin Kähäri; [2017]
  Nyckelord :Emotional intelligence; social intelligence; empathy; feelings; xenophobia; religious didactics; pedagogy; narrative methods; Emotionell intelligens; social intelligens; empati; känslor; främlingsfientlighet; religionsdidaktik; pedagogik; narrativa metoder;

  Sammanfattning : I denna studie utreds om utvecklandet av emotionell intelligens behövs i religionskunskapsundervisningen på gymnasiet, samt om en sådan pedagogik kan motarbeta främlingsfientlighet. I studien utreds också hur kunskap värderas i religionskunskapsundervisningen, samt i skolan i övrigt. LÄS MER

 3. 3. Dagstidningars gestaltning av friande våldtäktsfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Sundkvist; Malin Ljunggren; [2017]
  Nyckelord :quantitative content analysis; framing theory; news articles; exonerating rape cases; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to compare what the newspapers chooses to present to the readers regarding exonerating rape cases in the year 2012 and in the year 2015. We wanted to investigate if the legislative change in the year 2013 have had an impact in the way newspapers describe exonerating rape cases. LÄS MER

 4. 4. Boendeassistenters kunskap om munhälsa och inställning till munvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Malin Dahl; Elin Ljunggren; [2014]
  Nyckelord :Attitude; knowledge; oral care; oral health; resident assistants; residential care facilities.; Boendeassistenter; inställning; kunskap; munhälsa; munvård; servicebostäder.;

  Sammanfattning : Introduktion: Personer med funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt, vilket kan medföra hinder med att sköta den dagliga munhygienen. I omvårdnaden i bostad med särskild service för vuxna ingår skyldighet att stödja funktionsnedsatta med deras personliga behov. LÄS MER

 5. 5. Rules and regulations in logistics

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Viktoria Björk Ljunggren; Malin Norén; [2013]
  Nyckelord :Logistik; Juridik; Enkät; Lagar; Regler; Incoterms; NSAB2000; Internationell handel; Import; Export; Remburs; Godstrafik; Arbetstider;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att ta fram ett kompendium beskrivande några viktiga punkter om juridik inom logistik. Målgruppen för kompendiet är nyexaminerade logistikstudenter från utbildningarna vid KTS-avdelningen. Detta då det upplevs av uppdragsgivaren att det finns för lite inslag av juridik i utbildningarna. LÄS MER