Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Lärares arbete med extra anpassningar i läsundervisningen – En kvalitativ studie med tre lärare i årskurs 3

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Malin Lokby; [2020-03-10]
    Nyckelord :extra anpassningar; läsundervisning; svenska; grundskolan;

    Sammanfattning : Sedan år 2014 ska extra anpassningar enligt lag ingå i den ordinarie undervisningen. Enligt en granskning av skolinspektionen år 2016 så är det långt ifrån alla skolor som uppfyller kraven med arbetet. När eleverna slutar årskurs tre ska de kunna läsa med flyt samt ha en grundläggande läsförståelse. LÄS MER