Sökning: "Malin Lundborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Lundborg.

 1. 1. Nyckeln till integration : -       En kvalitativ studie om invandrarkvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Lundborg; Samira Wakili; [2018]
  Nyckelord :invandrarkvinnor; intersektionalitet; arbetsmarknad; diskriminering; integration;

  Sammanfattning : Invandrarkvinnor har haft störst svårigheter att integreras på den svenska arbetsmarknaden och är därför arbetslösa i större utsträckning än jämförbara grupper. Den här studien syftar till att undersöka hur invandrarkvinnor upplever sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka vilka eventuella hinder och speciella förutsättningar i etableringsprocessen som dem upplever. LÄS MER

 2. 2. Occupational Therapy Process for Patients after Stroke in Thailand : a qualitative study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Linda Olsson; Malin Lundborg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER