Sökning: "Malin Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Malin Lundgren.

 1. 1. ”JAG BEHÖVER INTE STÄDA HELA ÖVERVÅNINGEN INNAN JAG TAR EN KAFFEPAUS”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Claudine Ellis Nilsson; Malin Lundgren; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom uppkommer efter långvariga stressfaktorer på arbetet och i privatlivet. Syndromet medför en rad olika symptom som leder till stora problem i vardagen och dess aktiviteter. Personer med utmattningssyndrom väljer bort fritidsaktiviteter, drar sig undan från omgivningen och förlorar delar av sin identitet. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares stress som hinder för att skapa trygga relationer till barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Granberg; Elin Innela Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Stress; Förskola; Förskollärare; Anknytningsteori; Relationer; Moralisk stress;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare upplever stress i sitt dagliga arbete i förskolans verksamhet, vad de anser är viktigt för att kunna skapa trygga relationer till barnen och hur de upplever att stress påverkar deras möjligheter att skapa trygga relationer till förskolebarnen. Målet är att identifiera faktorer som kan påverka stressnivåerna och kvaliteten på relationerna mellan förskollärare och barn i förskolemiljön. LÄS MER

 3. 3. Legitimering av folkmord - En säkerhetiseringsteoretisk diskursanalys gällande uigurerna respektive rohingyafolket.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Lundgren; Malin Rosenmüller Nordlander; [2022]
  Nyckelord :Folkmord; terrorism; extremism; upprorsmakare; Kina; Myanmar; legitimering; diskurs; säkerhetisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2014 inledde Kina en “omskolningskampanj” av det muslimska minoritetsfolket uigurerna, något som av flera länder har kallats för ett folkmord. I Myanmar påbörjades år 2017 en omfattande militäroffensiv mot rohingyafolket, en muslimsk minoritet i landet, som även den av flera länder har betecknats som folkmord. LÄS MER

 4. 4. På distans, mest teori och dans. : En studie av idrottslärares IT-kunskaper och undervisningsformer under pandemin.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alex Wendel; Malin Malin Meyer Norén; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; homeschooling; ICT; IT and physical education and health.; Covid-19; distansundervisning; idrott och hälsa IKT och IT.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to visualize examined physical education teachers' IT skills and implementation of IT in homeschooling during the pandemic. The studies ambition is also to visualize if the physical education teachers' IT skills were good enough to conduct the teaching according to the school's curriculum. LÄS MER

 5. 5. Organizational Change and Sustainability Reporting : How is the change perceived within a company, throughout all levels, after sustainability reporting has been set in place, and which effects does this have on the company's culture?

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hanna Lundgren; Rebecka Markinger; Malin Dahlström; [2022]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Organizational Culture; Reporting Sustainable Transformation; and Organizational Change;

  Sammanfattning : Background: The arctic ice is melting, and the world is faced with the most significant societal challenge so far, climate change. Companies worldwide have a significant impact on carbon emissions, and therefore, sustainability reporting is an essential tool to increase transparency. LÄS MER