Sökning: "Malin Lundmark"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Malin Lundmark.

 1. 1. När barnets kropp inte stämmer överens med det upplevda könet : En kvalitativ studie av föräldrars erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Malin Lundmark; Björn Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Parents; children; experiences; gender dysphoria; trans; Föräldrar; barn; erfarenheter; könsdysfori; trans;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en bild av hur föräldrar upplever situationen kring att ha ett barnvars kropp och upplevda kön inte harmonierar och utifrån det identifiera och lyfta fram relevanta aspekter som kan bidra till bättre förståelse och förbättringar inom området. Det har tidigare inte gjorts någon liknande undersökning i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Deep brain stimulation av kaudala zona incerta : En undersökning av rösttremor hos patienter med essentiell tremor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Sara Lundmark; Malin Sjödin; [2017]
  Nyckelord :essentiell tremor; rösttremor; DBS; kaudala zona incerta; Zi; perceptuell auditiv bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Deep brain stimulation (DBS) i kaudala zona incerta (Zi) har en tremorreducerande effekt vid den neurologiska sjukdomen essentiell tremor (ET). Stimulering av Zi har även positiva effekter på rösttremor, men individuella variationer förekommer. Tidigare har främst effekten mellan på- och avslagen stimulering undersökts. LÄS MER

 3. 3. ”Det ses inte som ett karlajobb, precis” : En kvalitativ studie om manliga pedagogers upplevelser av uppfattningar och förväntningar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Lundsten; Johanna Lundmark; [2016]
  Nyckelord :genus; könsnormer;

  Sammanfattning : Förskolan är en kvinnodominerad arena med en låg andel män. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera några manliga pedagogers upplevelser av uppfattningar och förväntningar som finns på deras roll i förskolan samt hur de tror att dessa kan påverka den låga andelen män inom förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning och utvärdering av det balanserade styrkortet : Är balanserat styrkort ett värdeskapande och strategiskt instrument inom den kommunala verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Peter Magnusson; Malin Lundmark; [2016]
  Nyckelord :Financial Management; Balanced Scorecard; monitoring; evaluation; management strategy; human resources strategy; balanced scorecard; public activities.; Ekonomistyrning; balanserat styrkort; uppföljning; utvärdering; personalstrategi; offentligverksamhet.;

  Sammanfattning : The need to steer economic development has always been great and asmanagement model has the balanced scorecard has been popular since the mid-1990s, mainly in the private sector but also in the municipal sector. Theintroduction of the balanced scorecard has been primarily to organizations to seemore than economic dimensions. LÄS MER

 5. 5. En ekologisk profil - ett kundvärde inom jeansbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Lundmark; Malin Jiremark; [2014-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER