Sökning: "Malin Lundquist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Malin Lundquist.

 1. 1. Trädgården vid von Echstedtska gården En trädgårdshistorisk undersökning med åtgärdsförslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Lundquist; [2020-09-16]
  Nyckelord :Historical gardens; garden conservation; preservation; authenticity; cultural-historical value;

  Sammanfattning : The garden at von Echstedtska gården A historical overview and proposal to restore a historical gardenThe present essay is a study of von Echstedtska gården, a cultural-historical environment located in the Kila parish, in western Värmland. The manor is owned by Värmland’s museum and is a well-preserved and typical 18th-century manor. LÄS MER

 2. 2. Brevet som blev ett upprop - En idéanalys av debatten om tjänstemannauppropet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Broman; Linn Alfredéen; [2019]
  Nyckelord :tjänstemannauppropet; idéanalys; Weber; Lundquist; idealtyper; förvaltningsmodellen; dualism; legitimitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I september 2018 lämnade 261 tjänstemän vid regeringskansliet över ett brev till förvaltningschefen. Brevet blev känt i media som ”tjänstemannauppropet” och uttryckte oro för hur den pågående regeringsbildningen skulle påverka tjänstemännens arbete. LÄS MER

 3. 3. Vinna eller försvinna : En kvalitativ fallstudie om Hemtex nya visuella identitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Malin Lundquist; Linnea Hedeborg; [2011]
  Nyckelord :Brand; Rebranding; Visual identity; Varumärke; rebranding; visuell identitet;

  Sammanfattning : Studien visar att Hemtex visuella identitet kommunicerar det nya varumärket på ett sätt som motsvarar den ambition Hemtex satt upp. Då Hemtex har genomgått en revolutionär förändring av sitt varumärke tenderar det dock att påverka uppfattningen av den visuella identiteten. LÄS MER

 4. 4. Value creation from a gender perspective – a case study of Caran

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Lundquist; Malin Nilsson Tervahauta; [2007]
  Nyckelord :Intellectual capital; Measurement; Profitability; Women leaders; Value added.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Caran has a strong belief that women leaders affect the financial profitability positive. Since women leaders are intangible resources it is very difficult to calculate its exact value. The authors found that one of their measurement methods can’t be used to calculate the value of women leaders. LÄS MER

 5. 5. Value creation form a gender perspective - a case study of Caran

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Nilsson Tervahauta; Sara Lundquist; [2007]
  Nyckelord :women leaders; profitability; intellectual capital; human capital; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Women ledaers and profitability, is there a correlation? Earlier research show different outcome on the correlation between women leaders and profitability. A Swedish consultant firm, Caran has a belief that more women leaders would create more financial profit, we ask us if that is the true situation. LÄS MER