Sökning: "Malin Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Malin Lundqvist.

 1. 1. ”Jag hade kollat på porr och blev kåt, vad skulle jag göra då?” : En medieanalys på hur män talar om sina sexköp i media

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Paying for sex; buying sex; sexpurchase; prostitution; account.; Sexköp; prostitution; män som köper sex; motiv; account;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how men talk about their sexpurchase in newspapers and to see if they are using excuses or justifications when they are trying to give a socially acceptable account of it to others. The theoretical premise is based on Scott and Lyman (1968) theory about Accounts. LÄS MER

 2. 2. SKÄRMTID : Ny livsstil som påverkar studieresultat?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Angelica Willyson; Malin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :skärmtid; skolarbete; inlärning; studieteknik; studieresultat; studie- och yrkesvägledare; SYV;

  Sammanfattning : Med tanke på vår kommande yrkesroll som studie- och yrkesvägledare i skolans värld, den debatt som idag förekommer om skärmtidens effekter på människors liv och hur skärmens intåg har förändrat mångas sätt att arbeta, umgås och slappna av syftar denna undersökning till att beskriva och förstå sambandet mellan den egna skärmtiden och elevers skolarbete och studieresultat. Målgruppen för vår undersökning är elever i årskurs 9 då de står inför en viktig brytpunkt mellan grundskola och gymnasie och 15-åringar är den åldersgrupp som, enligt Folkhälsomyndigheten (2019), har flest stillasittande timmar per dag bland barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Högstadielärares ergonomiska förutsättningar : En interventionsstudie om yrkesverksamma högstadielärares fysiska och ergonomiska förutsättningar.

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Lisa Pettersson; Malin Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Transkulturell omvårdnad - sjuksköterskors möte med kvinnliga muslimska patienter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Candell; Linda Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; Muslimska kvinnor; Närstående; Kommunikation; Kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Bakgrund Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där migrationen de senaste åren varit stor, huvudsakligen från muslimska länder. I sjuksköterskans professionella ansvar ingår att tillhandahålla en jämlik vård, oavsett kulturell bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Prehospitala venprover förkortar väntetiden på akutmottagningen : En kvantitativ studie om lågprioriterade patienter som anländer med ambulans till akutmottagningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ola Lundqvist; Malin Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Akutmottagning; förbättringsarbete; patientsäkerhet; prehospital venprovtagning; väntetider;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Introduktion: Väntetiderna ökar på landets akutmottagningar och i och med det ökar patientriskerna. Förbättringsarbete som syftar till skapa en obruten vårdkedja kan i sin tur leda till minskade väntetider för patienten. LÄS MER