Sökning: "Malin Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Malin Magnusson.

 1. 1. Raising Capital in the Real Estate Industry : Crowdlending as a Financing Source

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Edwin Davis; Malin Wiberg; Daniel Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: Since the financial crisis in 2008, it has become more challenging for small and medium-sized companies to obtain loans from traditional financial institutes. This has in turn lead to an increase in demand for alternative financing methods. LÄS MER

 2. 2. Efficiency and Automation in the Interface between Airframe Development and Production : A study to identify and reduce time-consuming activities with focus on the methodology of In-Process Part Definition

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Viktoria Pettersson; Malin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :MBD; Design Automation; Time Study; Efficiency; CATIA;

  Sammanfattning : This thesis started as an initiative from one of the co-authors that previously worked at SAAB AB during summer 2018. During the summer she worked with the design process of In-process part Definition (IPPD) and an interest emerged for making it more efficient. LÄS MER

 3. 3. "Spegel, spegel ser du ej? Det du visar förstör mig!" : -En litteraturstudie om unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Magnusson; Elin Lövgren; [2019]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Kvinnor; Upplevelser; Blogg; Kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning där man äter eller kontrollerar vikten på ett sätt som leder till att man får problem med sin fysiska och psykiska hälsa. Sjukdomen drabbar främst unga kvinnor i tonåren. Trots att forskning kring ämnet har ökat råder det begränsad kunskap om patienters upplevelser av sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. NÄR BROAR BYGGS - Blåljuspersonal och relationsbyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Magnusson; Tove Gustavsson; [2018-08-29]
  Nyckelord :blåljuspersonal; relationsbyggande arbete; ungdomar; samverkan; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att utvärdera blåljuspersonals relations-byggande arbete i brottsförebyggande syfte samt deras samverkan med andra yrkesgrupperna i PAR-projektet. Frågorna vi besvarar är: Hur fungerar blåljuspersonalens relationsskapande arbete gentemot ungdomarna? Hur fungerar samverkan mellan olika yrkesgrupper inom projektet?Metod och material: Materialet för denna utvärdering består av en fokusgruppsintervju med 11 personer som varade i 25 minuter, deltagande observation på sammantaget 32 timmar, tre gruppintervjuer om ca 1 timme vardera samt nio stycken enkäter. LÄS MER

 5. 5. The relationship between firm performance and CEO turnover with CEO entrenchment as a moderator: An empirical study on the Swedish market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Magnusson; Johan Enarsson; [2017]
  Nyckelord :CEO turnover; Firm performance; CEO entrenchment; Ownership structure; Corporate governance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this thesis is to explain how prior firm performance affects CEO turnover with the moderating role of CEO entrenchment on the Swedish market. Theoretical perspectives: The theoretical framework provides different aspects which highlights corporate governance in a Swedish context and the impact of CEO entrenchment from an agency theory perspective. LÄS MER