Sökning: "Malin Malmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Malin Malmberg.

 1. 1. Förbättrade levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Malmberg; Johanna Thor Sanai; [2020]
  Nyckelord :Mental illness; lifestyle; intervention; systematic literature study; Psykisk ohälsa; levnadsvanor; intervention; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medvetenheten kring psykisk ohälsa ökar, liksom kunskapen om att personer med psykisk ohälsa även har nedsatt fysisk hälsa och dör i förtid. Syfte: Syfte är att utforska vilka interventioner som kan hjälpa patienter med psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor att förbättra sina levnadsvanor och sitt psykiska mående. LÄS MER

 2. 2. Zigbee-uppkopplat vattenlarm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Malin Malmberg; [2020]
  Nyckelord :zigbee; trådlös kommunikation; elektronik; kretskort;

  Sammanfattning : In this thesis project, a ZigBee-connected water alarm has been constructed. An Xbee 3 ZigBee radio module is programmed to send warnings to an other Xbee 3 ZigBee module if an analogue input falls below the threshold value. An PCB with the Xbee module, resistors, a transistor, LEDs and an battery attachment is manufactured and mounted. LÄS MER

 3. 3. Transient modeling of a high temperature borehole thermal energy storage coupled with a combined heat and power plant

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Malin Malmberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Coupling High-Temperature Borehole Thermal Energy Storages (HT-BTES) with existing Combined Heat and Power (CHP) systems is a promising approach to increase energy efficiency of district energy systems through recovery of otherwise wasted heat. This solution is currently being discussed in Sweden by the company Tekniska Verken in Linköping AB, for storing waste heat from their CHP operation in summer in a HT-BTES and to utilize it during peaks in winter. LÄS MER

 4. 4. Elkvalitetsanalys från solcellsanläggning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felix Kåhrström; Malin Malmberg; Carl Sundström; [2017]
  Nyckelord :elkvalitet; solceller; elkvalité;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks elkvaliteten från en solelsanläggning i centrala Upppsala. Elkvalitet är ett samlingsnamn för störningsfri el och i rapporten beskrivs vilka olika störningar elen kan ha, vad de beror på och vad konsekvenserna blir om dessa störningar uppstår. LÄS MER

 5. 5. Att bibehålla talangfulla medarbetare via organisationskulturen : En fallstudie av ett konsultbolag inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Söderlind; Melinda Malmberg; [2017]
  Nyckelord :Organizational culture; corporate culture; talented employees; employee retention; retention; talent retention; Organisationskultur; företagskultur; talangfulla medarbetare; bibehållande av anställda; bibehållande; bibehållande av talangfulla medarbetare;

  Sammanfattning : Syfte: I en kunskapsintensiv ekonomi blir den talangfulla medarbetaren med sin kompetens och erfarenhet allt viktigare att bibehålla inom företaget, vilket inte alltid kan motiveras med en högre lön. Istället kan organisationskulturen innefatta en central roll i bibehållandet av talangfulla medarbetare. LÄS MER