Sökning: "Malin Marklund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Malin Marklund.

 1. 1. Överklagbart förvaltningsbeslut? : Fallet med nyckelbiotopsregistreringarna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Ahlm-Marklund; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; förvaltningsbeslut; förvaltningsbesluts överklagbarhet; nyckelbiotopsinventering; nyckelbiotopsregistrering;

  Sammanfattning : Förvaltningsmyndigheter intar i skilda sammanhang och på varierande sätt ställningstaganden för hur enskilda förväntas agera i olika situationer. Med anledning av en myndighets uttalanden kan frågan om myndighetens ställningstagande är ett överklagbart beslut uppkomma. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av tandhygienisters användande av anestesi vid parodontal behandling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnea Legendi; Malin Marklund; [2017]
  Nyckelord :Anestesi; parodontit; tandhygienist; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Parodontit diagnostiseras och behandlas av tandhygienister. Behandlingen kan vara smärtsam och kräva anestesi. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Responsibility och lönsamhet : Finns det ett samband mellan företags rapporterade CSR-arbete och dess lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anneli Marklund; Malin Norestrand; [2016]
  Nyckelord :CSR; Corporate social responsibility; profitability; return on assets ROA ; profit margin; CSR; Corporate social responsibility; lönsamhet; avkastning på totalt kapital ROA ; vinstmarginal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vilken roll har företag i vårt samhälle? Vilken funktion ska de fylla? Är företagens funktion att vara vinstmaximerande och enbart se till sitt eget bästa, eller har de ett större ansvar och skyldigheter mot samhället? Dessa frågor har diskuterats under lång tid och bilden av företag och företagande förändras kontinuerligt i takt med att samhället förändras. Tankarna om att företag har ett socialt ansvar, vid sidan av det ekonomiska, har spridit sig över världen och frågor som har dykt upp är om det finns någon motsättning mellan socialt ansvar och företagens vinstintresse. LÄS MER

 4. 4. "Är huvudet ont kan kroppen lida" : Nutrition till patienter med traumatisk skallskada- en journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Marklund; Jimmy Holm; [2016]
  Nyckelord :Traumatisk skallskada; intensivvård; omvårdnad; sjuksköterska; nutrition; kön; vikt; ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund. Inom svensk intensivvård vårdas 10615/1 000 000 invånare årligen till följd av traumatiska skallskador. Inom patientgruppen ses risk för infektioner, funktionsnedsättning och mortalitet. Ytterligare ses risk för malnutrition, vilket föranleder risk för infektioner, förlängd vårdtid och respiratorinducerade komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Ett emotionellt krävande arbete : En kvalitativ studie om anställda inom hemtjänstens upplevelse av sitt arbete och sina arbetsförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Marklund; [2015]
  Nyckelord :home care workers; emotional labor; feeling rules; Hochschild; Goffman; Karasek; hemtjänstarbetare; emotionellt arbete; känsloregler; Hochschild; Goffman; Karasek;

  Sammanfattning : The purpose of this case study is to gain a deepened understanding of how employees within the home care sector experience their work in general and their working conditions in particular based on which emotions they experience and how the employees handle these emotions. In order to answer the purpose and questions raised in the study, five semistructured interviews were held with home care workers. LÄS MER