Sökning: "Malin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden Malin Nilsson.

 1. 1. “Vi sitter i samma båt” Konsten att förhålla sig till olika ledare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Alcén; Malin Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Ledarskap; delat ledarskap; medarbetarskap; sjöfart;

  Sammanfattning : För att underlätta den höga belastningen som ställs på enskilda ledare idag är det allt fler organisationer som väljer att dela på ledarskapet. Delat ledarskap anses som ett sätt att organisera annorlunda där organisationsstrukturen går från enskilt till kollektivt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Ideellt ledarskap inom ridsporten : En kvalitativ studie om ledarskap på nationell och lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ebba Brömster; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :leadership; non-profit; non-profit leadership; sports; equestrian; Swedish equestrian federation; SvRF; job characteristics model; developmental leadership; motivation; conventional leadership; ledarskap; ideell; ideellt ledarskap; sport; ridsport; Svenska ridsportförbundet; SvRF; job characteristics model; utvecklande ledarskap; motivation; konventionellt ledarskap;

  Sammanfattning : Det har genomförts omfattande forskning inom ledarskap på vinstdrivande företag men området avseende ideellt ledarskap har blivit försummat. Tidigare studier har föreslagit transformational leadership som ett produktivt ledarskap inom sport, där utvecklande ledarskap är den svenska motsvarigheten till teorin. LÄS MER

 3. 3. Happy at home - A qualitative study of employee work satisfaction related to team communication in virtual administrative work

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Malin Borgudd; Anna-Johanna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Transactive Memory System; Affective outcomes; Team communication; Virtual team work; Disruption;

  Sammanfattning : We have been forced into a new reality and new ways of working due to the Covid-19 pandemic, during which remote work has become the new normal in many workplaces. Working in virtual teams creates many opportunities for organizations to develop with society using modern technology. LÄS MER

 4. 4. “Ta hem den, prova och lek” : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till digitaliseringen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elin Pommer; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :lärplatta; förhållningssätt; digitalisering; ramar; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till den ökade digitaliseringen i förskolan samt hur lärplattan används i förskolans verksamhet. Vårt syfte grundas i den pågående digitala utvecklingen i samhället och de krav på digitalisering som den reviderade läroplanen har medfört. LÄS MER

 5. 5. White Nicotine Pouches of Freedom?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Nilsson; Emmy Nordin; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; Greenwashing; Healthwashing; Intention to Purchase; White Nicotine Pouches; Social Sciences;

  Sammanfattning : In today’s digital climate, consumers are constantly exposed to marketing and communication from companies and organisations. The increase in marketing has subsequently led to the birth of new, and in some cases, misleading advertising strategies, such as Greenwashing and Healthwashing. LÄS MER