Sökning: "Malin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden Malin Nilsson.

 1. 1. Tvärprofessionell kommunikation och teamarbete på operationssal - en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Alke Nilsson; Malin Smith; [2020-06-25]
  Nyckelord :Kommunikation; teamarbete; patientsäkerhet; operationssal; tvärprofessionell; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: The operating unit is a complex and hightech unit that can involve many risks. Communication and teamwork intraoperatively are therefore a critical factor in maintaining patient safety. Information must be communicated clearly and correctly in order to avoid mistakes. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundens (o)synlighet i läromedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Nilsson; Sofia Ström; [2020-04-15]
  Nyckelord :läromdel; svenska som andraspråk; SFI; iskrimineringsgrunderna; representation; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexuell läggningsamt funktionsnedsättning undersöka och normkritiskt granska om och hur skolans värdegrund och uppdrag återspeglas i några av de läromedel som används på kurser i svenska som andraspråk för nyanlända elever i årskurs 4-6 och kurs B på SFI. Undersökningen syftar också till att visa huruvida det finns skillnader mellan läromedlen som används på SFI och i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. ”Vi är minst lika upprörda och ledsna som ni” En kvalitativ fallstudie av Arlas kriskommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Gladh Stafner; Freja Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Arla; image repair theory; situational crisis communication theory; förebyggbar kris; sociala medier; Facebook; relationsbyggande dialog.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how organizations are trying to rebuild their trust and reputation when they are communicating directly with their customers on social media in a crisis, and to examine how well the organization’s choice of crisis communication fits the crisis type. The aim is also to study how organizations are using the interactive functions on social media in their crisis communication to create dialogue. LÄS MER

 4. 4. Svenska Akademiens ordböcker på internet : webbsidan svenska.se ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Malin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :lexikografi; ordboksforskning; ordboksanvändare; funktionsläran; ordboksstruktur; svenska.se; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur den digitala ordboken svenska.se fungerar för olika ordboksanvändare med varierande förkunskaper och kommunikativa behov. LÄS MER

 5. 5. Le otto montagne – toma, alpinista, stufato, mocetta in svedese : Analisi della resa in svedese dei realia culturospecifici di un romanzo italiano

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Markus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :traduttologia; realia; traduzione dei realia; Paolo Cognetti;

  Sammanfattning : In this thesis the translation of cultural elements from Italian to Swedish is examined. The study is based on the analysis of the realia found in the Italian novel Le otto montagne, which was written by Paolo Cognetti and published in 2016 by Einaudi. The analysis is based on theories of translation studies. LÄS MER