Sökning: "Malin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade orden Malin Nilsson.

 1. 1. FÖRÄLDRARS BETEENDEN OCH SJUKSKÖTERSKANS STÖD VID PROCEDURRELATERAD RÄDSLA HOS BARN EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Nilsson-Simson; Tina Billander; [2023-06-26]
  Nyckelord :Barn 3-12 år; förälder; omvårdnadsprocedur; rädsla smärta; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Procedurrädsla hos barn är ett vanligt förekommande problem inom hälso- och sjukvården. Föräldramedverkan är viktig och föräldrar önskar mer stöd kring sin roll under omvårdnadsprocedurer. LÄS MER

 2. 2. ”JAG BEHÖVER INTE STÄDA HELA ÖVERVÅNINGEN INNAN JAG TAR EN KAFFEPAUS”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Claudine Ellis Nilsson; Malin Lundgren; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom uppkommer efter långvariga stressfaktorer på arbetet och i privatlivet. Syndromet medför en rad olika symptom som leder till stora problem i vardagen och dess aktiviteter. Personer med utmattningssyndrom väljer bort fritidsaktiviteter, drar sig undan från omgivningen och förlorar delar av sin identitet. LÄS MER

 3. 3. Vilken grammatikkunskap? : En jämförelse av synen på grammatik i styrdokument och i läroböcker utifrån Blooms reviderade taxonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Nilsson; [2023]
  Nyckelord :grammar; the syllabus for Swedish subject; course books; Bloom s revised taxonomy; grammatik; ämnesplanen för svenska; läroböcker; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningens innehåll och metoder har kritiserats. Forskning har belyst att det finns ett glapp mellan teori och praktik när det kommer till synen på grammatik och grammatikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Vallastaden; the Up-Side-Down of Urban Planning? : A Qualitative Case Study of Capacity Development on an Urban Scale

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Malin Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Urban Transformative Capacity; Urban Sustainability; Sustainable Communities; Urban Care; Relational Ontology.;

  Sammanfattning : The work towards global sustainable development is growing increasingly complex. Cities and the local urban scale have been acknowledged as important arenas towards sustainability; as they are actors contributing to high climate impacts and contain nebulous circumstances surrounding social orders due to rapid urbanisation. LÄS MER

 5. 5. Icke-farmakologiska interventioner mot ångest hos palliativa patienter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Nilsson; Tilde Rolandsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER