Sökning: "Malin Norrman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Malin Norrman.

 1. 1. MOSIPPA (Pulsatilla vernalis) Att föröka en hotad art ex-situ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Norrman; [2020-09-16]
  Nyckelord :Pulsatilla vernalis; Ex situ; In situ; Propagation; Horticulture; Nature Conservation; Garden Conservation; Biodiversity; Threatened species;

  Sammanfattning : The purpose of my research has been to collect and report the propagation method around the threatened species Spring pasque flower (Pulsatilla vernalis), and to form a template for what a propagation manual could look like. The material was collected at the Gothenburg Botanical Garden and at Remmene shooting range in Vårgårda. LÄS MER

 2. 2. Myndigheten och medborgaren

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Olsson; Josefine Viktor; [2016]
  Nyckelord :medborgarroller; myndighet; Försäkringskassan; kritisk diskursanalys; Norrman Fairclough; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mötet mellan myndighet och medborgare tillskrivs medborgare en roll utifrån de diskurser som återfinns inom myndigheter. Denna studie kartlägger diskurser kring medborgarroller inom Försäkringskassan som återfinns i fyra av myndighetens interna publikationer, vilka berör mötet mellan myndigheten och medborgare. LÄS MER

 3. 3. Kontrollerande aktieägare och företagsvärde : En empirisk studie av hur den kontrollerande aktieägarens kapitalandel respektive röstandel påverkar ett företags värde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ingela Mohlin; Malin Norrman; [2005]
  Nyckelord :corporate governance; corporate finance; incentive effect; entrenchment effect;

  Sammanfattning : .... LÄS MER