Sökning: "Malin Ohlson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Malin Ohlson.

 1. 1. All You Need is Likes : En fenomenografisk studie om medarbetares förutsättningar för employee advocacy i två organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Malin Karell; Linn Ohlson; [2016]
  Nyckelord :Employee advocacy; sociala medier; ambassadörskap; organisationskultur; identitet; employer branding; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world of social media is here to stay, and while it offers plenty of opportunities for employers and organizations it is also said to be the biggest challenge for professional com-municators. Through employee advocacy, individuals can communicate the message of their organization to their whole network with merely the click of a button. LÄS MER

 2. 2. Företagens behov av revision : efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Vestlund; Jonas Lööw-Ohlson; [2013]
  Nyckelord :Statutory Audit; mandatory; voluntary; audit; accounting; abolishment; Revisionsplikt; obligatorisk; frivillig; revision; redovisning; avskaffande;

  Sammanfattning : Titel: Företagens behov av revision, efter avskaffandet av revisions-plikten för mindre företag i Sverige. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jonas Lööw-Ohlson, Malin Vestlund Handledare: Markku PenttinenDatum: 2013-02-20 Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur revisionspliktens avskaffande påverkat de olika aktörer som berörs av denna förändring och att utifrån detta identifiera de faktorer som styr behovet och valet av frivillig revision i små aktiebolag i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Våga visa, våga fråga - en studie i hur museer kan hantera utmanande ämnen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Malin Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :Museology; controversial exhibitions; difficult exhibitions; public sphere; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last twenty years there's been a growing amount of exhibitions that in different ways challenge peoples feelings and ideas. It can be exhibitions that show other interpretations of a phenomenon than the once we're used to see or subjects that can be found sensitive or provoking to some people. LÄS MER

 4. 4. Bolånetaket : Har bankernas lönsamhet påverkats?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Malin Djurholm; Malin Bergqvist-Ohlson; [2011]
  Nyckelord :bolånetak; banker; lönsamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER