Sökning: "Malin Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Malin Olofsson.

 1. 1. Högläsningens betydelse för barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Frida Olofsson; Tagesson Malin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Undervisningsmetoder i matematik : Problembaserad undervisning och traditionell undervisning i ett samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Matematikdidaktisk forskning; Jönköping University/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Malin Carlstein; Moa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Problembaserad undervisning; Matematik; Utbildning;

  Sammanfattning : En problembaserad undervisning tillåter matematikundervisningen att vara utmanande och undersökande för eleverna. Till skillnad från den traditionella undervisningen är syftet att eleverna ska ställas inför problem som de får arbeta med för att komma fram till en lösning. LÄS MER

 3. 3. Från ett välfärdsperspektiv till ett rättviseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Malin Olofsson Staflin; Jenny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Ungdomskriminalitet; Välfärdsperspektiv; Rättviseperspektiv; Socialt arbete;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur arbetet med unga lagöverträdare fungerar och eventuellt förändrats eller påverkats av tidigare lagändringar och den samhälleliga debatt som rör ungdomskriminalitet. Studien är kvalitativ, har en abduktiv forskningsansats och utgörs av fem semistrukturerade intervjuer varav tre representerar socialt arbete och två representerar rättsväsendet. LÄS MER

 4. 4. Etnicitetens betydelse för vårdandet : - En kvalitativ studie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Olofsson; [2019]
  Nyckelord :ethnicity; nurse’s experiences; transcultural care; qualitative; etnicitet; kvalitativ; sjuksköterskors upplevelser; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Sweden has developed to a country with great ethnic variation. Previous research shows that knowledge about the patient’s ethnicity is important for the quality and it’s the nurse’s responsibility to ensure that the patient gets god care regarded what ethnicity the patients belong to. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att delge negativa besked : En integrerad kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Olofsson; Albin Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Breaking bad news; Role of the nurse; Nurses’ point of view; Barriers; Communication; Integrative review.;

  Sammanfattning : The event of breaking bad news is a subject that no one present in the practical setting could choose to avoid. It is a subject that the practitioners comes in touch with during a daily basis. LÄS MER