Sökning: "Malin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden Malin Olsson.

 1. 1. Hemma bra, men borta bäst? - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Anderberg; Jessica Lind; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Home is good, but away is best? - A quantitative study about individuals’ performance and motivation related to an increased frequency of working remotely Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 credits Authors: Julia Anderberg, Jessica Lind and Malin Olsson Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Key words: Working remotely, Performance, Motivation, Gender, Agency theory Purpose: Working remotely results in loss of control for the company, which leads to an increased opportunistic behaviour among employees. Insights in this area of problem, could be used as a tool for companies to make the employees work consistently with the interest of the company. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdssjuksköterskors och familjestödjares upplevelser av att i samverkan arbeta med utökade hembesöksprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Cecilia Olsson; Malin Ringström; [2020]
  Nyckelord :child health care; collaboration; experiences; home visiting; nurse; social work; Barnhälsovård; familjestödjare; hembesök; samverkan; specialistsjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet löper större risk att drabbas av ohälsa genom hela livet. Ett flertal projekt har prövats i arbetet med proportionell universalism, vilket innebär att generella åtgärder anpassas till prioriterade gruppers behov. LÄS MER

 3. 3. Skräckblandad förtjusning : Nyutexaminerade sjusköterskors upplevelser av de första två åren som yrkesverksamma - en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Olsson; Malin Bäcklund Johansen; Emma Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Nordic countries; Overwhelming; Qualitative; Support; Transition; Kvalitativ; Norden; Stöd; Transition; Överväldigande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En svensk sjuksköterskeutbildning innefattar både teori och praktik och ger en yrkesexamen som sjuksköterska. Sjuksköterskan har huvudansvaret för området omvårdnad och ansvarar således för att bedriva en patientsäker vård. LÄS MER

 4. 4. Varför slutar tonåringar med idrott och organiserad fysisk aktivitet? : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Malin Grönroos; Beatrice Olsson; [2020]
  Nyckelord :Idrott; tonåringar; avhopp; samhälle.;

  Sammanfattning :  Idag är det välkänt att idrott och fysisk aktivitet medför många hälsovinster och positiva effekter som till exempel ökat välmående, bättre självkänsla och ett större välbefinnande. Stark evidens finns för att regelbunden fysisk aktivitet förebygger ohälsa, motverkar skador, sjukdomar, samt fetma och övervikt. LÄS MER

 5. 5. Core endurance and correlation to spinal rotation mobility and hand grip strength in female horseback riders and soccer players

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bålstabilitet är nödvändigt för att hålla balansen och möjliggör kraftöverföring genom kroppen. Detta gör bålstabilitet viktigt i vardagliga sysslor, sportutföranden och för att minska risken för skada. LÄS MER