Sökning: "Malin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Malin Olsson.

 1. 1. ”Mår du bra eller dåligt?” En kvalitativ intervjustudie om barns upplevelse av att skatta sitt illamående med hjälp av det digitala verktyget PicPecc

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Esplana; Malin Olsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Barn; barncancer; barnets perspektiv; digitalt hjälpmedel; illamående; kvalitativ studie; personcentrerad vård; skattning;

  Sammanfattning : Background: Research on childhood cancer has done great progress over the last years. The result of this, has been improved treatment that is more intensive. Due to the new treatment children often experience different symptoms. The most common treatment related symptoms are nausea, fatigue, pain and hair loss. LÄS MER

 2. 2. Aktiekapitalets betydelse : - En studie om intressenternas attityder gällande sänkt lagkrav på aktiekapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Maja Olsson; Malin Svahn; [2021]
  Nyckelord :Stakeholder theory; Stakeholder model; Share capital; Responsibility breakthrough; Intressentteorin; Intressentmodellen; Aktiekapital; Ansvarsgenombrott;

  Sammanfattning : According to the Government of Sweden, limited companies are the most advantageous form of company. A limited company must by Swedish law have a start-up capital that is not allowed to be taken out of the company. In 2010, the limit for share capital in private limited companies was lowered from SEK 100 000 to SEK 50 000. LÄS MER

 3. 3. Hållbara energilösningar på framtida Jägersro Hästcenter -dimensionering av solcellssystem och batterilager

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Malin Rauhala; Hanna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Lastprofil; solcellssystem; batterilager; effektkapning; nybyggnation; load profile; PV system; battery storage; peak shaving; new buildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nuvarande Jägersro trav- och galoppbana i sydöstra Malmö ska bytas ut mot bostäder. Skånska Travsällskapet planerar bygga nya Jägersro Hästcenter på sin privata mark precis bredvid. De önskar att hästcentret blir Europas ledande med fokus på hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Navigating through the storm: The managerial role and leadership during a crisis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Sjöström; Malin Wedin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Managerial work; Leadership; Emotional intelligence; Metaphors on Leadership; Crisis; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Navigating through the storm: The managerial role and leadership during a crisis Authors: Julia Sjöström and Malin Wedin Olsson Supervisor: Tony Huzzard, Lund University, Sweden Submission: date May 21st 2021 Purpose: The aim with this study is to gain a deeper understanding of managerial work and its relationship to the nature of leadership in the context of a societal crisis. Research Question: How do managers make sense of their own role during a crisis and what implications does that have for leadership practices? Methodology: This research is based on a qualitative research method following a interpretative and abductive approach. LÄS MER

 5. 5. “Grönmattning” på konsumentmarknader : en fallstudie av hur konsumenters attityder och köpbeteenden påverkas av marknadsföring med miljö- och hållbarhetsbudskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Nicole Chidiac; Malin Olsson; [2021]
  Nyckelord :greenwashing; grönmattning; reklamtrötthet; grön marknadsföring; hållbar marknadskommunikation; Herzbergs tvåfaktorsteori;

  Sammanfattning : I en alltmer digitaliserad värld, med en ökad användning av grön marknadsföring via sociala plattform, har detta i samband med en växande oro för klimatförändringarna lett till en större medvetenhet och ett ökat intresse för miljövänliga produkter bland konsumenter. I och med detta uppmärksammas ett nytt framväxande fenomen av reklamtrötthet för reklam med miljö– och klimatanspråk, även benämnt som “grönmattning”. LÄS MER