Sökning: "Malin Palm"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Malin Palm.

 1. 1. Hälsobesök och viktförändringar hos skolbarn : En registerstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mirzeta Solo Nasic; Sali Odicho; Malin Palm; [2020]
  Nyckelord :BMI; Nursing; Overweight; Registry Study; School Nurse; BMI; Omvårdnad; Registerstudie; Skolsköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett globalt växande problem och orsakerna är många. Över många decennier har viktförändringen hos barn och ungdomar sett olika ut; den har varit mest stigande men periodvis stannat av. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 3. 3. Evidensbaserad logopedisk intervention vid nedsatt ordmobilisering hos personer med afasi : Ett systematiskt kunskapsunderlag för behandlingsmetoder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Malin Palm; Therese Boman; [2020]
  Nyckelord :aphasia; treatment; anomia; speech-language pathologist; evidence; afasi; behandling; ordmobiliseringssvårigheter; logoped; evidens;

  Sammanfattning : Background: In Sweden there is currently no comprehensive information with in-depth descriptions, as well as degree of evidence, of treatment methods for word-finding difficulties, in aphasia. Clinical speech-language pathologists therefore often lack knowledge about the treatment methods that exist, their theoretical basis, how to perform the treatment, for what patients the methods are appropriate and what evidence they have. LÄS MER

 4. 4. Varför installerar privatpersoner solceller i Sverige? : En kvalitativ intervjustudie om drivkrafter och barriärer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Malin Axelsson; Maria Borg; [2018]
  Nyckelord :Solar; drivers; barriers; individual households; Sweden; Solceller; drivkrafter; barriärer; enskilda hushåll; Sverige;

  Sammanfattning : Dagens samhälle står inför förändringar av klimatet som bland annat är skapade av mänsklig aktivitet (Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC), 2014). För att mildra effekterna och uppnå hållbarhet är användning av solkraft en möjlig dellösning (Palm & Tengvard, 2009). LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att vara anhörigvårdare till personer med Alzheimers sjukdom. : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Palm; Sabina Phandontree Klasson; [2017]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; family caregiver; experience; adaption; Alzheimers sjukdom; Anhörigvårdare; upplevelse; anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid Alzheimers sjukdom försämras de kognitiva funktionerna vilket innebär svåra psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Det finns inget botemedel för Alzheimers sjukdom och dess sjukdomsförlopp är långdraget med upp till 10–15 år och leder sedermera att personen avlider. LÄS MER