Sökning: "Malin Parming"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Parming.

 1. 1. Vaskularisering, körtlar och leukocytförekomst i endometrium hos tik under metöstrus och tidig dräktighet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Parming; [2013]
  Nyckelord :diöstrus; reproduktion; livmoder; hund; dioestrus; reproduction; uterus; bitch; dog;

  Sammanfattning : I denna studie har kärl-, körtel- och leukocytförekomst jämförts på olika djup i endometriet hos 27 tikar, 12 under tidig dräktighet (från dag 8-18) samt 15 under metöstrus. God kärlförsörjning är väsentlig under placentabildning hos tik för dels borttransport av degenererad maternell uterusvävnad, dels embryots näringsförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Kontroll av ekvint arteritvirus (EAV) i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Malin Parming; [2010]
  Nyckelord :equine arteritisvirus; equine ; persitently infected stallions; control; Sweden; vaccine;

  Sammanfattning : .... LÄS MER