Sökning: "Malin Paulsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Malin Paulsson.

 1. 1. Finns det ett samband mellan födelsedatum och prestation vid avelsbedömning av Islandshästar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Paulsson; [2018]
  Nyckelord :age; breeding; assessment; rideability; conformation;

  Sammanfattning : The brood mare’s estrus season start in February and continues to September. It results in foal being born between Mars and September, which makes the age difference up to six months in the same calendar year. LÄS MER

 2. 2. "Ledarens roll för att hålla kugghjulet snurrande" : En studie om fenomenet policyimplementering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Paulsson; Alexandra Ärlestål; [2016]
  Nyckelord :Policyimplementation; Leadership; Knowledge; Communication; Sensemaking; Living document; Policyimplementering; Ledarskap; Kunskap; Kommunikation; Meningsskapande; Levande dokument;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för ledarens roll vid implementering av en policy i en organisation. Vi vill visa på hur ledaren kan påverka policyimplementeringen för att bidra till att policyn blir ett levande dokument som genomsyrar hela organisationen. LÄS MER

 3. 3. Swedish local newspapers role in the future media landscape

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Malin Paulsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The point of this report, written by Malin Paulsson, is to research the future of the Swedish local newspapers in a society where the digital medias take a larger market share of the total media range. In this research, questions of how the conditions will be for the local newspapers to survive in a 3-5 year perspective and which shape and design changes they will need to implement in this time period, will be answered. LÄS MER

 4. 4. Psykologiska behov för större arbetsmotivation : - samt predicerande av motivationsstil

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Malin Paulsson; Julia Hallman; [2009]
  Nyckelord :arbetsmotivation; Self-Determination teorin; autonomi; kompetens; relaterande; motivationsstilar;

  Sammanfattning : En distinktion görs mellan inre och yttre motivation. Inre motivationframstår när individen agerar därför att det genuint intresserar henne.Yttre motivation framstår när individen agerar för extern belöning. LÄS MER

 5. 5. Fysisk tillgänglighet på gruppbostäder. : En kartläggning med instrumentet Housing Enabler.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Malin Paulsson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Bostäder; Funktionshindrade; Miljödesign; Miljöplanering.;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuter tillfrågas ibland att delta i arbetsgrupper vid ny- eller ombyggnation av gruppbostäder. Det finns ingen forskning eller sammanställning om hur det egentligen förhåller sig i den fysiska miljön på gruppbostäder i Sverige. LÄS MER