Sökning: "Malin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Malin Persson.

 1. 1. Kvinnor som aktörer i läromedel för historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :Makt; Genus; Jämställdhet; Läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur läromedel i historia för grundskolans senare del belyser kvinnliga aktörer. I undersökningen har jag gjort en innehållsanalys med fokus på namngivna kvinnor och deras samhällspositioner i två läromedel. Ett av läromedlen är en tryckt bok. LÄS MER

 2. 2. Samundervisning : En studie i speciallärares och ämneslärares möjligheter att uforma specialpedagogiskt stöd på gruppnivå i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Palmqvist; Anne Strandberg; [2019]
  Nyckelord :Special education; elementary school; interview observation; co-teaching; inclusion; Specialpedagogik; grundskola; intervju observation; samundervisning co-teaching ; inkludering;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to contribute to an increased understanding of how specialist teachers and subject teachers co-teach in the ordinary classroom and work together with students in need of special support and to investigate which different forms of co-teaching occur when teaching language, reading and writing in elementary school. The study also aims to illustrate the special needs teachers' and teachers' perceptions of the collaboration in co-teaching and how the teachers perceive the concept of inclusion and how the specialist teacher's competence is perceived. LÄS MER

 3. 3. En barndom med övervikt eller fetma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Persson; Malin Viberg; [2019]
  Nyckelord :discrimination; obesity in children; overweight; prevention; parents; stigma;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma hos vuxna och barn är både ett komplext och ständigt växande problem inom alla samhällsklasser. Komplexiteten beror på att övervikt och fetma är ett resultat av olika faktorer och med konsekvenser som är både fysiska, psykiska och sociala. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet på redovisningsinformation - En kvalitativ intervjustudie om redovisningsinformation som beslutsunderlag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Boriero; Malin Fast; Linnéa Persson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Redovisningssystem; Redovisningsinformation; Beslutsunderlag; Sociomaterialitet; Teknologisk dominans; Kvalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är i ständig utveckling, vilket innebär att nya redovisningssystem utvecklas och uppdateras hela tiden. Forskning som fokuserar på hur samverkan mellan användare och digitala system påverkar produktionen av kvalitativt beslutsunderlag tillhör därför kategorin för ett högst outforskat område. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av interventioner med inriktning återgång i arbete för personer med depression samt ångest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Alice Sonesson Persson; Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsåtergång; depression samt ångest; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression samt ångest tillhör de stora folksjukdomarna som drabbar många i arbetsför ålder. Diagnoserna står för cirka 90 % av sjukskrivningar i Sverige som är orsakade av psykisk ohälsa. Det finns dock kunskapsluckor gällande effektiva interventioner som syftar till arbetsåtergång för individer med psykisk ohälsa. LÄS MER