Sökning: "Malin Pettersson Öberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Pettersson Öberg.

 1. 1. Ståndpunktsessä

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Malin Pettersson Öberg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans roll i bemötandet av människor i kris efter svåra sjukdomsbesked

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU)

  Författare :Helena Lööf; Malin Pettersson; Mara Öberg; [2003]
  Nyckelord :Omvårdnad; Krishantering; Förnekandexpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER