Sökning: "Malin Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Malin Pettersson.

 1. 1. Orosanmälningar i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare hanterar situationer med barn som eventuellt far illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Pettersson; Elin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Orosanmälan; Anmälningsplikt; Agerande; Förskola; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur förskollärare och socialsekreterare uppfattar förskolans anmälningsplikt. Studien utgick från systemteorin; hur olika system samarbetar för att uppnå bästa resultat. Studien genomfördes med semistrukturerad intervju som metod, där tre förskollärare och tre socialsekreterare intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Introduktion på distans : En kvalitativ studie om upplevelsen av samhörighet på arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :new employee; introduction; togetherness; emotional energy; teleworking; nyanställd; introduktion; samhörighet; emotionell energi; distansarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka nyanställdas introduktionsprocess under ett påtvingat distansarbete. Det görs med hjälp av Malin Lindelöws teoretiska modell för en introduktion av nyanställda. LÄS MER

 3. 3. A comparison of rail and sea freight from Europe to Asia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Jackie Berg; Louise Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Sea freight; Rail freight; Transportation mode selection; Asia; Transportation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: A comparison of rail and sea freight from Europe to Asia Authors: Jackie Berg & Louise Pettersson Supervisors: Jan Olhager, Department of Industrial Management and Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Malin Gejde, Shipping Manager, Tetra Pak AB Background: Transportation mode selection has become a more strategic part of a well-functioning supply chain as globalization, environmental concerns, and security requirements have become more important. Currently, sea freight is the most used transportation mode for Tetra Pak when transporting goods between Europe and Asia. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av läsförståelse hos elever inom autism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madeilene Pettersson; Malin Nyström; [2021]
  Nyckelord :Läsförståelse; autism; anpassningar; bedömning; lässtrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få förståelse av lärares och speciallärares uppfattningar och erfarenheter om arbetet med bedömning av läsförståelse hos elever inom autism. Studien tog också upp hur lärare och speciallärare bedömde läsförståelse samt vilka anpassningar som gjordes för att elever inom autism skulle bli bedömda på ett likvärdigt sätt. LÄS MER

 5. 5. ”Han har valt ut sina offer. De som varit mörkhyade har attackerats.” : Skolattacken i Trollhättan – En jämförelse mellan Aftonbladet och TTELA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Malin Lindberg; Alice Robertsson; [2021]
  Nyckelord :Local newspaper; national newspaper; content comparison; framing; news values; othering; crime; criminal reporting;

  Sammanfattning : On the 22nd October 2015 Anton Lundin Pettersson attacked students with a sword at Kronan elementary school, in the Swedish city of Trollhättan. The school is locally known to have many students with different immigrant backgrounds. LÄS MER