Sökning: "Malin Rörfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Rörfeldt.

  1. 1. Från chef till coachande mentor. Hur har chefers ledarskap förändrats av det påbjudna distansarbetet under covid-19?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fanny Petersson; Malin Rörfeldt; [2021-11-24]
    Nyckelord :Påbjudet distansarbete; distansledarskap; omställning; covid-19; digital kommunikation; övervakning; kontroll;

    Sammanfattning : .... LÄS MER