Sökning: "Malin Renvert"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Renvert.

 1. 1. Medling vid brottsfall med unga lagöverträdare : En litteraturstudie med tematisk analys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Renvert; [2021]
  Nyckelord :mediation; youth offenders; recidivism; rehabilitation; victims of crime; perpetrator; experiences; mediators; medling; unga lagöverträdare; recidivism; rehabilitering; brottsoffer; gärningsman; upplevelser; medlare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brottsmedling i brottsmål som involverar unga lagöverträdare är en viktig del av rättsväsendet och av socialt arbete. Medlingen, som är en del av filosofin reparativ rättvisa ämnar vara till nytta för både gärningsman och offer. LÄS MER

 2. 2. Medling vid brottsfall med unga lagöverträdare : En litteraturstudie med tematisk analys

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Malin Renvert; [2021]
  Nyckelord :mediation; youth offenders; recidivism; rehabilitation; victims of crime; perpetrator; experiences; mediators; medling; unga lagöverträdare; recidivism; rehabilitering; brottsoffer; gärningsman; upplevelser; medlare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brottsmedling i brottsmål som involverar unga lagöverträdare är en viktig del av rättsväsendet och av socialt arbete. Medlingen, som är en del av filosofin reparativ rättvisa ämnar vara till nytta för både gärningsman och offer. LÄS MER