Sökning: "Malin Rickle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Rickle.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKORS NEGATIVA ATTITYD GENTEMOT PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Ella Hugander; Malin Rickle; [2019]
    Nyckelord :sjuksköterska; attityd; omvårdnad; droger; beroende;

    Sammanfattning : Bakgrund: En drog innebär ett psykoaktivt ämne, exempelvis alkohol och narkotika. Alkohol och narkotika är två droger som kan leda till beroende. Ett beroende är ett kompulsivt förhållande till en specifik substans, det påverkar sinnesstämningen och kan ha svåra följder. LÄS MER