Sökning: "Malin Rutgersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Rutgersson.

  1. 1. STRATEGIER SOM PERSONER MED MIGRÄN ANVÄNDER FÖR ATT HANTERA SINA VARDAGSAKTIVITETER

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Malin Rutgersson; Anna-Lena Snickars; [2019-06-03]
    Nyckelord :Migraine disorder; strategies; activities of daily living;

    Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för migrän är 10 % hos män och 17 % hos kvinnor i Sverige. Migrän är en neurologisk sjukdom med symptomer som illamående, kräkningar, överkänslighet mot ljud och ljus och kognitiva svårigheter. LÄS MER