Sökning: "Malin Söderqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Malin Söderqvist.

 1. 1. En jämförelse mellan fjärranalystekniker och vågbojar för mätning av oceanografiska parametrar i svenska vatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :David Bennich; William Bredberg; Jimmy Olsson; Louis Rulewski Stenberg; Malin Smith; Johnny Söderqvist; [2017]
  Nyckelord :WERA; CODAR; WAMOS II; HF-radar; high frequency; X-band; radar; wave buoy; SMHI; Datawell Directional Waverider; DWR-MkIII; WERA; CODAR; WAMOS II; HF-radar; Högfrekvensradar; X-band; radar; vågboj; SMHI; Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut; Datawell Directional Waverider; DWR-MkIII;

  Sammanfattning : För övervakning av svenska vatten krävs noggranna mätningar av oceanografiska parametrar såsom våghöjd, vågriktning, ytvattentemperatur och ytströmmar. Mätdata för parametrarna samlas in av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) och används till prognoser, sjöfart samt forskning. LÄS MER

 2. 2. När döden är oundviklig : Faktorer som påverkar närståendes upplevelser vid vård i livets slut på sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angelica Månsson; Malin Söderqvist; [2016]
  Nyckelord :palliativ vård; livets slut; sjuksköterska; omvårdnad; närstående;

  Sammanfattning : Introduktion: Vård i livets slut ges till patienter som förväntas dö inom en snar framtid. För sjuksköterskan är det minst lika viktigt att se till patientens som till närståendes behov.Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer som påverkar närståendes upplevelser vid vården i livets slut i ett sjukhuskontext. LÄS MER

 3. 3. Effekten av 10 veckors neuromuskulär knäkontrollträning på valgusvinkel vid landning hos kvinnliga ungdomar : En videoanalysstudie i 2D på SISU Idrottsutbildarnas Knäkontrollprogram

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Malin Söderqvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den flexibla arbetstillvaron : - en kvalitativ studie om arbetsförhållanden hos kvinnliga tjänstemän och deras oreglerade arbetstillvaro.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Almqvist; Josefin Söderqvist; [2014]
  Nyckelord :flexibility; demand; control; support; balance; flexibilitet; krav; kontroll; stöd; balans;

  Sammanfattning :  Denna studie tar sin utgångspunkt i en tidigare medarbetareundersökning som utfördes i ett kunskapsföretag hösten 2013. Den undersökningen visade att en av arbetsgrupperna (verksamhetsutvecklarna) upplevde att arbetet påverkade deras fritid. LÄS MER

 5. 5. Differences in torque, H/Q-ratio and left to right leg between adolescent floorball and soccer players

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Malin Söderqvist; Christoffer Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER