Sökning: "Malin Sahlén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Sahlén.

 1. 1. Korta vårdmöten : En litteraturstudie av patienters upplevelser inom akutsjukvården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Karolina Ruth; Malin Sahlén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Creating a Profitable Market for Mozambican Family Farmers : A case study of how an intermediating actor works to strengthen farmers’ position in Mozambique 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Rosenberg; Klara Sahlén; [2016]
  Nyckelord :Mozambique; family farmer; market; agriculture; business network; business relationship; triad; intermediary; intermediating actor; emerging market; MFS; Minor Field Study;

  Sammanfattning : This study investigates how an intermediating actor interoperates with non-governmental organisations (NGOs), the government, and farmers in the rural areas of Mozambique in order to strengthen the farmers’ position and connect them to a profitable market. By investigating two different triadic business relationships involving these actors, this study aims to answer how the intermediary operates in order to overcome present market obstacles for the farmers. LÄS MER