Sökning: "Malin Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Malin Sandberg.

 1. 1. En chans att få leva och fortsätta sitt liv : Personers upplevelse av att leva med hemodialysbehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Philaiphon Chuenjai; Malin Sandberg; [2021]
  Nyckelord :hemodialysis; experience; end stage renal disease ESRD ; Hemodialys; kronisk njursvikt i slutstadiet; upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kulturkrock och skrivchock : En jämförande undersökningav elevtexter från årskurs 5 i indisk respektive svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :India; pupil text analysis; grade 5; linguistic factors; text triangle; argumentative texts; Indien; elevtextanalys; årskurs 5; språkliga faktorer; texttriangeln; argumenterande text;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Felsvarsanalys vid bedömning av flerspråkiga barns ordförråd : En kvantitativ och kvalitativ studie kring ordförrådsutvecklingen hos svensk-turkiska 4- och 7-åringar via ordförrådstestet Cross-linguistic Lexical Task (CLT)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Camilla Sender; Malin Svensson; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; Cross-linguistic Lexical Task CLT ; flerspråkighet; felsvarsanalys; lexikal organisation; ordförråd; ordkunskap; språkutveckling; svenska; turkiska.;

  Sammanfattning : The knowledge about typical vocabulary development in bilingual children is limited, which is why bilingual children incorrectly might be diagnosed with language impairment. The aim of this study is to investigate the Swedish vocabulary of 4- and 7-year-old bilingual Swedish-Turkish children via the vocabulary test Cross-linguistic Lexical Task (CLT). LÄS MER

 4. 4. Psykometriska egenskaper hos den svenska versionen av Functioning Assessment Short Test (FAST) vid bipolär sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Malin Sandberg; [2017]
  Nyckelord :FAST; psychometric; bipolar disorder; functional outcome; FAST; psykometri; bipolär sjukdom; funktionsnivå;

  Sammanfattning : Functioning Assessment Short Test (FAST) är ett instrument framtaget för att mäta funktion hos patienter med bipolär sjukdom. FAST fyller en potentiellt viktig funktion och både forskare och kliniker betonar betydelsen av att mäta funktion hos denna patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. När jag var ny - En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av övergången från student till legitimerad sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mathilda Olsson; Malin Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Sjuksköterskor; Studenter; Upplevelser; Övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 1993 omfattar den svenska sjuksköterskeutbildningen tre års heltidsstudier och 180 högskolepoäng. Trots en omfattande utbildning upplevs övergången från student till legitimerad sjuksköterska som skrämmande. LÄS MER