Sökning: "Malin Sarvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Sarvik.

  1. 1. "Malmös nya miljardkomplex" : Om strategisk kommunikation och förankringsmetodik i ett mångkulturellt samhälle

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Lina Järsö; Malin Sarvik; [2010]
    Nyckelord :strategic communication; intercultural communication; Malmö; KKH; concert hall; congress hall; conference centre; Strategisk kommunikation; interkulturell kommunikation; Malmö; KKH; konsert; kongress; hotell;

    Sammanfattning : In May 2010 the plans for Malmö’s new Concert Hall, Conference Centre and Hotel were announced publically. The purpose of this thesis was to present strategy for communication in order to gain approval for the new concert and conference center from the inhabitants inMalmö and to incorporate the use of it in their everyday life. LÄS MER